Αρχική ΙΜΧΑ           ΠεριγραφήΣύνεδροιΠεριλήψειςΠρόγραμμαΧορηγοίΕπικοινωνία 

Thessaloniki - Greece
29 July - 26August 2018


Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών & Ρωσικής
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 


Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 31Α, Τ.Θ. 50932, 540 14 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 832.143, Fax: 2310 831.429, e-mail: imxa@imxa.gr