Latest publications


   

 

Παπαδημητρίου, Π., Λαλιές Πομάκων της ελληνικής Ροδόπης. Περιφερειακή Αναλυτική Σλαβική και μουσουλμάνοι ομιλητές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Θεσσαλονίκη 2013, τ. 1, σ.1-777, τ.2. σελ. 1-717, τ.3, σ. 1-768.

(ΙΜΧΑ 285), 55,00

 

      Έχοντας ως βάση αυτή την αλήθεια, το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου με χαρά ανέλαβε να εντάξει την επιστημονική εργασία του Παναγιώτη Παπαδημητρίου με τίτλο Λαλιές των Πομάκων της Ελληνικής Ροδόπης. Περιφερειακή Αναλυτική Σλαβική και μουσουλμάνοι ομιλητές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στη σειρά των εκδόσεών του, ως ένα θέμα που άπτεται άμεσα των ενδιαφερόντων του Ιδρύματος και ικανοποιεί τους επιστημονικούς του στόχους.

      Τα Πομακικά (Pomatskoso), ο γλωσσικός κώδικας των σλαβόφωνων μουσουλμάνων της Θράκης είναι σύμφωνα με το Χάρτη των Μειονοτικών Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης μία από τις μειονοτικές γλώσσες της Ελλάδας. Αποτελούνται από ποικιλίες της Αναλυτικής Σλαβικής (Ανατολικής Νοτιοσλαβικής, οι ο ποίες έχουν σχέση  σύγκλισης με την Κοινή Βουλγαρική (σχέση Ausbau) και γεωγραφική συνέχεια με τις ποικιλίες που μιλούν οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί κάτοικοι της βουλγαρικής Ροδόπης.

     Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενημέρωση των ειδικών, αλλά και του ευρύτερου κοινού εντός και εκτός της Ελλάδας για μερικές ελάχιστα γνωστές διαλέκτους της Αναλυτικής Σλαβικής, οι οποίες εξακολουθούν να ομιλούνται εντός της ελληνικής επικράτειας. Θα ενισχύσει, επίσης, τις προσπάθειες που καταβάλλει ένα δραστήριο τμήμα των ομιλητών του Pomatskoso για να αναδείξει τη μητρική γλώσσα του ως στοιχείο τής εθνοτικής κληρονομιάς του μέσα σε ένα γλωσσικά ανταγωνιστικό και ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον.

Με το σκεπτικό αυτό η Attica Bank και και το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υποστήριξαν την έκδοση της μελέτης, στηρίζοντας, παράλληλα, το εξαίρετο επιστημονικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.


   

 

Costis Ailianos, La Grèce et la Petite Entente 1918-1939, Thessaloniki 2011, 210 pp.

(IMXA 284), 10,00

 

 

-
   

 

South-Eastern Europe Today: Problems and Perspectives. The Greek and the German Aspect, Proceedings of the VIII Greek-German Symposium organized by the Institute for Balkan Studies and the Südosteuropa-Gesellschaft, Thessaloniki 2010, 149 pp.

(IMXA 283), 10,00

In the framework of the bilateral scientific cooperation between the Institute for Balkan Studies of Thessaloniki and the Südosteuropa Gesellschaft of Munich, the Eighth Greek-German Symposium took place at Thessaloniki in May 8 and 9, 2008, under the general topic “South-Eastern Europe Today: Problems and Perspectives. The Greek and the German Aspect”. An extremely opportune and timely topic in a period when South-Eastern Europe faces new challenges along with the perspective of a euroatlantic integration.

The present volume brings to the public the important papers presented by ten Greek and German scholars who approach and discuss some of the most crucial political and economic issues of the present but also refer to more general issues regarding the perspective of a European Union–Balkan rapprochment. Special concern and analysis were dedicated to the issues of Greek interest, to particularities which characterize the relations between Turkey and the European Union and the enhanced prospect of its future integration. Moreover, problems encountered in the process of establishing an extended energy transfer network in the region are also pointed out.


   

 

Eleftheria K. Manta, The Education of the Greek Minority in Albania during the Interwar Period, Thessaloniki 2010, 326 pp.

(IMXA & FAATh 282), 10,00

-
   

 

 

Eleftheria K. Manta, Muslim Albanians in Greece. The Chams of Epirus (1923 - 2000), Thessaloniki 2008, p. 309.

Translated by: Raymond Philip Zymaris

(IMXA 281), 20,00

 

The existence of the Albanian community in Epirus, known as the Chams, during the first half of the 20th century remains to this day one of the least known subjects of recent Greek history. It is an issue which for quite a few decades was ignored, voluntarily or involuntarily, by Greek historiography. The filling in of this gap in historiography and the need for an approach as objective and sober as possible to this theme is what the present work aspires to do. The conditions by which the Albanian Chams were incorporated into the Greek state in 1923, their living conditions, the problems that emerged during the inter-war period and, of course, the dramatic escalation of the issue which took place simultaneous to the Greco-Italian War and the Nazi occupation of Greece, occupy the central part of the work. The book comprises also a final chapter that refers to contemporary developments and must be seen as serving a purely informative role. That which is desired here is that the reader be enabled to merely complete the picture which he had formed on a theme which, although has theoretically expired with the termination of the war, in fact has come once again to the forefront, emerging from the lethargy of more than half a century, due of course to the wider rearrangements and reversals which had taken place in the meantime in the Balkan peninsula.

The publication of the book is kindly funded by the Association for the Stavros S. Niarchos Foundation.


   

Ancient Macedonia VII. Macedonia from the Iron Age to the Death of Philip II. Papers read at the Seventh International Symposium held in Thessaloniki, October 14-18, 2002, Thessaloniki 2007, p. 779.

(IMXA 280), 15,00

The International Symposia on Ancient Macedonia that the Institute for Balkan Studies in Thessaloniki has been organizing since 1968 rapidly earned universal recognition and renown as a step in the promotion of a dynamically developing field of research activity. It is generally accepted that these periodical scientific meetings, which record the impressive progress made by recent archaeological and historical research on Ancient Macedonia, clearly reflect the heightened interest in a region once relegated to the margins of the ancient Greek world.

The Seventh Symposium was devoted to Macedonia in the period from the Iron Age to the reign of Philip II, which marks a turning point in the political and military organization of the Macedonian kingdom and the scope of its international influence, for the conquests of his son Alexander opened a whole new historical period for the entire ancient world. The next Symposium will focus on Hellenistic Macedonia.

Table of Contents


   

 

Pavel Hradečnỳ, Greek Diaspora in Czechoslovakia. The Settlement and First Stages (1948-1954), Thessaloniki 2007, p. 399. (in Greek)

Translated by: Kostas Tsivos

(ΙΜΧΑ 279), 10,00

 

The shaping of the Greek ethnic minority in Czechoslovakia began only in 1948 (a negligible number of Greeks lived in the country before that). It was casually connected to the development of events in Greece itself (where the Civil War of 1946-49, after all its twists and turns, headed towards the defeat of the Communists) and linked to the integration of Czechoslovakia into the Soviet power block after the February 1948 coup d’ etat. The settlement of Greeks in the country was due to unequivocally political reasons and represented a part of wider migratory movements after the Greek Civil War heading mainly to the Soviet Union and other communist countries of Central, Eastern, and South-Eastern Europe. The life of the Greek minority in Czechoslovakia understandably was influenced by the changing relations between East and West as well as the changes in the international and internal development of the whole Soviet block. Another significant influence came from the processes inside the very community of emigrants from Greece.


   

 

 

Lydia Papadakis, Teaching the Nation. Greek Nationalism and Education in Nineteenth Century Macedonia, Thessaloniki 2006, p. 224.

(IMXA 278), 10,00

 

The books examines the Greek normal schools of Ottoman Macedonia as an excellent paradigm of how new ideas, values, convictions, attitudes, and mentalities concerning the Greek nation were perceived and applied at a given historical moment. It defines certain aspects of the Greek national question with emphasis on the ideological orientations and educational activities of the two central Associations for the Propagation of Greek Letters, in Athens and Constantinople. It also examines the Normal Schools of Serres (1872-1875) and of Thessaloniki (1876-1882), in terms of their founding agents and principles, their conflicts with local society, and their internal organization. Much of the historical material presented and cited here is published for the first time.

 The publication of the book is kindly funded by the Association for the Propagation of Greek Letters.


   

 

The Salonica Theatre of Operations and the Outcome of the Great War. Proceedings of the International Conference organized by the Institute for Balkan Studies and the National Research Foundation “Eleftherios K. Venizelos” in Thessaloniki, 16-18 April 2002, Thessaloniki 2005, p. 446.

(IMXA 277), 10,00

 

The Institute for Balkan Studies and the National Research Foundation “Eleftherios K. Venizelos” were the joint organizers of an international conference on the Salonica theatre of operations during WWI, seen as a classic example of peripheral strategy in the context of a widespread war. Distinguished experts from Greece and abroad provided answers to questions such as what was the role and the value of the secondary front which was activated at just the right moment, in September 1918, with a view to dynamically reversing the situation and even forcing the final outcome of the War.

The publication of the book is kindly funded by the Association for the Stavros S. Niarchos Foundation.

Table of Contents


   

 

Eleftheria Manta, The Muslim Chams of Epirus (1923-2000), Thessaloniki 2004, p. 351. (in Greek)

(IMXA 276), 20,00

The existence of the Albanian community in Epirus, known as the Chams, during the first half of the 20th century remains to this day one of the least known subjects of recent Greek history. It is an issue which for quite a few decades was ignored, voluntarily or involuntarily, by Greek historiography. The filling in of this gap in historiography and the need for an approach as objective and sober as possible to this theme is what the present work aspires to do. The conditions by which the Albanian Chams were incorporated into the Greek state in 1923, their living conditions, the problems that emerged during the inter-war period and, of course, the dramatic escalation of the issue which took place simultaneous to the Greco-Italian War and the Nazi occupation of Greece, occupy the central part of the work. The book comprises also a final chapter that refers to contemporary developments and must be seen as serving a purely informative role. That which is desired here is that the reader be enabled to merely complete the picture which he had formed on a theme which, although has theoretically expired with the termination of the war, in fact has come once again to the forefront, emerging from the lethargy of more than half a century, due of course to the wider rearrangements and reversals which had taken place in the meantime in the Balkan peninsula.

The publication of the book is kindly funded by the Association for the Stavros S. Niarchos Foundation.


   

 

V. Karakostanoglou – K. Kentrotis – E. Manta – S. Sfetas, Kosovo and the Albanian Populations on the Balkan Peninsula, Thessaloniki 2000, p. 469. (in Greek)

(IMXA 275), 20,00

 

The book examines the situation of the Albanians in the Western Balkans since Nato’s intervention in Kosovo, in 1999 which ushered in a new phase in the Kosovo Question. A brief historical review is followed by an analysis of the crisis of the last three years from a political, diplomatic, and legal point of view. The book also includes chapters about the development of Albania’s domestic political front and foreign policy, the Albanians in FYROM, and Bulgarian involvement in the Kosovo Question.


   

 

 

Milan Ristović, A Long Journey Home. Greek Refugee Children in Yugoslavia 1948-1960, Thessaloniki 2000, p. 138.

(IMXA 274), 10,00

During the Greek civil war the towns and villages that were situated in the operational zones suffered great destruction, forced mobilisation and removal, requisition, and economic and demographic decline. The consequences were particularly dramatic for the children living at the specific areas, many of whom lost one or both their parents or were separated from them during the war. In early 1948 some 25,000 children were transferred under the initiative of the Greek Democratic Army or their own relatives to the neighbouring Popular Republics, mostly to Yugoslavia. Professor Ristović’s book is based mainly on the study of the Yugoslav archives, and examines the reasons, methods, organization, humanitarian, political, and ideological background of this unique phenomenon, in the Yugoslav Republics, as well as the refugee children’s involvement in the cold-war circumstances and the split between Stalin and Tito.


   

 

Evanthis Hatzivassileiou, Eleftherios Venizelos, the Greek-Turkish Rapprochement, and the Problem of Security in the Balkans 1928-1931, Thessaloniki 1999, p. 130. (in Greek)

A΄ Price by the Greek Parliament

Foreword: Aristovoulos I. Manessis

(IMXA 270), 10,00

The study looks at the aftermath of the Treaty of Lausanne, which regulated Greek-Turkish relations, and Venizelos’ efforts to bring about a rapprochement between the two countries. It seeks to explain the politics behind the rapprochement by looking at it in the context of the geopolitical situation in the Balkans and the eastern Mediterranean in the period between the wars. The study also examines Venizelos’ overall contribution in this period to the development of an integrated Balkan policy by the Hellenic state.

Venizelos’ prime motive to approach Turkey should be sought in Ankara’s acceptance of the status quo. This absence of territorial claims was the most important factor which facilitated –even motivated– the Greek-Turkish rapprochement. With his Turkish policy, Venizelos laid the foundations of modern Greek policy in the Balkans: Greece is favour of multilateral Balkan co-operation, when all states of the region accept the basis of regional relations, the status quo.

   
   

Complete List of Publications   

Place an order