Διαλέξεις


 

Mία από τις δραστηριότητες του IMXA είναι η οργάνωση διαλέξεων στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις του βορειοελλαδικού χώρου. Oι διαλέξεις γίνονται από επιστημονικούς συνεργάτες του Iδρύματος και από άλλους διακεκριμένους επιστήμονες, Έλληνες και ξένους. Tα θέματα των διαλέξεων αναφέρονται στην ιστορία, τον πολιτισμό και τα σύγχρονα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Eλλάδα, τα Bαλκάνια και, γενικότερα, η Aνατολική Mεσόγειος. Tα τελευταία χρόνια, οι διαλέξεις πραγματοποιούνται συνήθως στην  αίθουσα διαλέξεων και συνεδρίων του IMXA (αίθουσα «Bασίλειος Λαούρδας»). Στις περισσότερες περιπτώσεις τα κείμενα των διαλέξεων δημοσιεύονταν στο περιοδικό Balkan Studies ή ως αυτοτελείς εκδόσεις στη σειρά των δημοσιευμάτων του Iδρύματος.

 

Από τον Δεκέμβριο του 2015 το ΙΜΧΑ, με την υποστήριξη πανεπιστημιακών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ξεκίνησε μια σειρά εκδηλώσεων με το όνομα «Θεματικές Βραδιές»,  αποσκοπώντας στην ανάδειξη των σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν και / ή πρέπει να απασχολήσουν την ελληνική κοινωνία.

 
 

 

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 στις 18:30

Θέμα: Η Τουρκία και οι Γείτονές της

Ομιλητής:

Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ & τ. Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συντονιστής:

Γιάννης Τσεκούρας, Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επίτιμος Πρόεδρος ΙΜΧΑ

 

Παρακολουθήστε την μαγνητοσκόπηση της διάλεξης

Μέρος Α’: Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος

Μέρος B’: Συζήτηση

 


 

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019 στις 18:30

Θέμα: Η προοπτική της αειφορίας της γαλάζιας οικονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Ομιλητές:

Νίκος Θεοδοσίου, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, Διευθύνων ΔικτυουSDSN Black Sea:

     Η γαλαζια οικονομία μέσα απο στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030 (SDGs 2030)

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αν. Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.:

     Μια συζήτηση Κόστους/Οφέλους για τις εξορύξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Συντονιστής:

Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Μακεδονίας

 

Παρακολουθήστε την μαγνητοσκόπηση της διάλεξης

Μέρος Α’: Νίκος Θεοδοσίου

Μέρος B’:  Γρηγόρης Ζαρωτιάδης

   

Μέρος Γ’: Συζήτηση

 


 

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 στις 18:30

Θέμα: Κυκλική Οικονομία

Ομιλητές:

Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθηγητής, τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ποιότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, Κλάδος Τσιμέντου Ελλάδας, ΤΙΤΑΝ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)

Συντονιστής:

Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Καθηγητής, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.

 

Παρακολουθήστε την μαγνητοσκόπηση της διάλεξης

Μέρος Α’: Νικόλαος Μουσιόπουλος

Μέρος B’:  Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας

Μέρος Γ’: Συζήτηση

 


 

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 στις 18:30

Θέμα: Περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα

Ομιλητές:

Θεοδώρα Αντωνακάκη, Επιστημονική Γραμματέας Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), Τράπεζα της Ελλάδος

Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Μακεδονίας

Συντονιστής:

Γιάννης Τσεκούρας, Επίτιμος Πρόεδρος του ΙΜΧΑ, ομότ. καθηγητής του Παν/μιου Μακεδονίας
 

 

Παρακολουθήστε την μαγνητοσκόπηση της διάλεξης

Μέρος Α’: Θεοδώρα Αντωνακάκη

Μέρος B’:  Ευτύχιος Σαρτζετάκης

   

Μέρος Γ’: Συζήτηση

 

 

   
 

Παλαιότερες Διαλέξεις