ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

     

 

 

 

Σκοπός

Σπουδαστές

Γλώσσες

Διάρκεια

Εξετάσεις

Εγγραφές

Κατατακτήριες

Υποτροφίες

Διδάσκοντες

Μαθήματα

Επικοινωνία

 

 
 

 

 

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης

Αποτελέσματα εξετάσεων Εσωτερικός Κανονισμός

Εκδόσεις

Δραστηριότητες της Σχολής

 

 

 

     

Αίτηση εγγραφής στα μαθήματα

Κατεβάστε την αίτηση για Word

           

 

   
 

H Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών ιδρύθηκε το 1963 και αποτελεί την πρώτη στο είδος της Σχολή στην Ελλάδα. Ανήκει στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Από το Φεβρουάριο του 2012 λειτουργεί παράρτημα της Σχολής στην Ξάνθη στο χώρο του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

Σκοπός της ίδρυσης και της λειτουργίας της Σχολής είναι:

α) να δώσει τη δυνατότητα εκμάθησης των βαλκανικών και ανατολικών γλωσσών και της ρωσικής σε σπουδαστές και πτυχιούχους AEI-ΑΤΕΙ, καθώς και σε στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,

β) να ενισχύσει το ενδιαφέρον των σπουδαστών και των επιστημόνων για τη βαλκανολογία, την τουρκολογία και τη σλαβολογία,

γ) να συμβάλει στην καλύτερη αλληλογνωριμία, αλληλοκατανόηση και σύσφιγξη των σχέσεων καλής γειτονίας και στενότερης συνεργασίας με όλους τους γειτονικούς λαούς.

Back to the top

Σπουδαστές:

Στη Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών γίνονται δεκτοί ενήλικες. Φοιτητές και πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, καθώς επίσης στελέχη και λειτουργοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και άτομα που επιθυμούν γενικότερα να διευρύνουν τις γνώσεις τους με την εκμάθηση μιας από τις γλώσσες που διδάσκονται.

Back to the top

Γλώσσες:

Στη Σχολή λειτουργούν εντατικά τμήματα για την Αλβανική, την Αραβική, τη Βουλγαρική, την Ελληνική, την Κινεζική, τη Ρωσική, τη Ρουμανική, τη Σερβική, και την Τουρκική.

Σεμινάρια Ρωσικής γλώσσας: επαγγελματική ορολογία, εμπορική αλληλογραφία, δημόσιες σχέσεις, παρουσιάσεις, διάλογοι, ανάπτυξη προφορικού λόγου με ειδικό φωνητικό σύστημα. Απαραίτητη προϋπόθεση: επίπεδο γνώσης Ρωσικής γλώσσας Β1.

Back to the top

Διάρκεια σπουδών:

Η ολοκλήρωση της φοίτησης γίνεται με το πέρας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων (ή κύκλων σπουδών), τα οποία πραγματοποιούνται εντός 2 ημερολογιακών ετών. Κάθε έτος η φοίτηση διαρκεί 8 μήνες και οι παραδόσεις μαθημάτων ξεκινούν την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου και λήγουν την 4η εβδομάδα του Μαΐου Κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου παραδίδονται περίπου 32 μαθήματα διάρκειας 96 διδακτικών ωρών. Τα μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα, τις απογευματινές ώρες (16:30-21:30).

Μετά την ολοκλήρωση των 4 κύκλων σπουδών, το επίπεδο κατανόησης και γνώσης της εκάστοτε γλώσσας αντιστοιχεί με το ‘Μέτρια’ ή ‘Καλή’ (Β1 ή Β2).

Για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν και να φτάσουν σε ανώτερο επίπεδο δημιουργούνται προαιρετικά τμήματα ολοκλήρωσης των σπουδών επιπέδου C1 C2 που αντιστοιχούν στην Άριστη γνώση της γλώσσας.

Back to the top

Εξετάσεις:

Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Ιούνιο διενεργούνται γραπτές προαγωγικές εξετάσεις. Η προαγωγή ενός σπουδαστή στον επόμενο κύκλο σπουδών εξαρτάται από την επαρκή παρακολούθηση των παραδόσεων, την πρόοδό του, τη συμμετοχή του στις προαγωγικές εξετάσεις και τον τελικό βαθμό επίδοσης.

Back to the top

Εγγραφές:

Οι εγγραφές διενεργούνται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Ιούνιο κάθε έτους. Σε κάθε τμήμα εγγράφονται ως 20 άτομα, γι’ αυτό και τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας. Οι υποψήφιοι σπουδαστές κατά την εγγραφή τους καταβάλλουν το 25% του συνολικού ποσού για τα δίδακτρα του εξαμήνου, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα εγχειρίδια.

Έναρξη-λήξη εγγραφών 1/09/2015 -30/09/2015 και ώρες 09:30-19:30.

Back to the top

Κατατακτήριες εξετάσεις:

Κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο διενεργούνται κατατακτήριες εξετάσεις για όσους επιθυμούν να εγγραφούν σε προχωρημένο εξάμηνο σπουδών, ανάλογα με τις τυχόν προϋπάρχουσες γνώσεις τους στην κάθε γλώσσα.

Back to the top

Υποτροφίες:

Στους αποφοίτους της Σχολής, το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου χορηγεί δίπλωμα σπουδών. Επίσης, οι αριστεύσαντες σπουδαστές έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν δωρεάν την πρώτη τάξη σε άλλη γλώσσα της αρεσκείας τους ή να συμμετάσχουν σε θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα των αντίστοιχων πανεπιστημίων.

Back to the top

Διδάσκοντες:

Στη Σχολή διδάσκουν έμπειροι πτυχιούχοι καθηγητές, ειδικευμένοι στις νέες μεθόδους διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε γλώσσα.

Back to the top

Μαθήματα:

 
 

Είδος

Εντατικό

Κανονικό

Προαιρετικό
Ε' εξάμηνο

Κλειστά

Τμήματα/ Ιδιαίτερα μαθήματα

Θερινό
(μόνο για αρχάριους)

Διάρκεια σπουδών

4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

(+1 έτος προαιρετικό)

4 ακαδημαϊκά έτη

(+1 έτος προαιρετικό)

1 έτος

Ανάλογα με το επίπεδο και το περιεχόμενο που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος

6 εβδομάδες

Έναρξη-Λήξη

Οκτώβριο-Ιανουάριο, Φεβρoυάριο-Μάιο

Οκτώβριο-Μάιο

Οκτώβριο-Μάιο

Οκτώβριο-Μάιο

Ιούνιο-Ιούλιο

Συχνότητα μαθημάτων

2 φορές/εβδομάδα

2 φορές/εβδομάδα

1 φορά/εβδομάδα

Ώρες και ημέρες που Λειτουργεί το Ίδρυμα

4 φορές/εβδομάδα (Δευτέρα-Πέμπτη)

Διάρκεια μαθήματος

3 διδακτικές
ώρες

1,5 διδακτικές
ώρες

3 διδακτικές
ώρες

Κατά επιθυμία του ενδιαφερόμενου

3 διδακτικές
ώρες

Εγγραφές

Σεπτέμβριο, Ιανουάριο

Σεπτέμβριο, Ιανουάριο

Σεπτέμβριο

Όλο το χρόνο

Ιούνιο

 

 

 

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στην Εθνική Τράπεζα. Απαραίτητη είναι η αναγραφή του ονόματός σας.

 

Back to the top

Πρόσβαση στη Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών του ΙΜΧΑ.:

Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης: Στάση ‘Σχολή Τυφλών’ (επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου), αστικά λεωφορεία № 5, 6, 8, 33, 78.

Από την ανατολική Θεσσαλονίκη: Στάση ‘Σχολή Τυφλών’ (επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας), αστικά λεωφορεία 3, 5, 6, 8, 33, 39, 78.

Back to the top

Επικοινωνία:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής: Θεσσαλονίκη, Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 31Α (πίσω από το Γερμανικό Προξενείο), στον 1ο όροφο και στο τηλέφωνο (+30) 2310 830225, fax (+30) 2310 831429.

 

Ώρες λειτουργίας της Σχολής για τη θερινή περίοδο:

Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00 - 16:00

 

Τ.Θ. 50932 - 540 14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, e-mail:sbg@imxa.gr

 

 
 

Back to the top

 
 

 
 

Back to the top