ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

     

 

 

 

Σκοπός

Σπουδαστές

Γλώσσες

Διάρκεια

Εξετάσεις

Εγγραφές

Κατατακτήριες

Υποτροφίες

Διδάσκοντες

Μαθήματα

Επικοινωνία

 

 
 

 

 

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης

Εσωτερικός Κανονισμός

Εκδόσεις

Δραστηριότητες της Σχολής

 

 

 

     

 

Αίτηση εγγραφής

στα μαθήματα

 

Κατεβάστε την αίτηση για Word

 

           

 

   
 

H Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών ιδρύθηκε το 1963 και αποτελεί την πρώτη στο είδος της Σχολή στην Ελλάδα. Ανήκει στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Από το Φεβρουάριο του 2012 λειτουργεί παράρτημα της Σχολής στην Ξάνθη στο χώρο του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

 

Σκοπός της ίδρυσης και της λειτουργίας της Σχολής είναι:

α) να δώσει τη δυνατότητα εκμάθησης των βαλκανικών και ανατολικών γλωσσών και της ρωσικής σε σπουδαστές και πτυχιούχους AEI-ΑΤΕΙ, καθώς και σε στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,

β) να ενισχύσει το ενδιαφέρον των σπουδαστών και των επιστημόνων για τη βαλκανολογία, την τουρκολογία και τη σλαβολογία,

γ) να συμβάλει στην καλύτερη αλληλογνωριμία, αλληλοκατανόηση και σύσφιγξη των σχέσεων καλής γειτονίας και στενότερης συνεργασίας με όλους τους γειτονικούς λαούς.

Back to the top

 

Σπουδαστές:

Στη Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών γίνονται δεκτοί ενήλικες. Φοιτητές και πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, καθώς επίσης στελέχη και λειτουργοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και άτομα που επιθυμούν γενικότερα να διευρύνουν τις γνώσεις τους με την εκμάθηση μιας από τις γλώσσες που διδάσκονται.

Back to the top

 

 

Γλώσσες:

Στη Σχολή λειτουργούν εντατικά τμήματα για την Αλβανική, την Αραβική, τη Βουλγαρική, την Ελληνική, την Κινεζική, τη Ρωσική, τη Ρουμανική, τη Σερβική, και την Τουρκική.

 

Back to the top

 

Διάρκεια σπουδών:

Για το πρώτο Δίπλωμα της Σχολής επιπέδου γλωσσομάθειας Β2 (καλή γνώση) η ολοκλήρωση της φοίτησης για την αλβανική, αραβική, βουλγαρική, ρουμανική, σερβική και τουρκική γλώσσα γίνεται με το πέρας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, τα οποία πραγματοποιούνται εντός 2 ημερολογιακών ετών.

Για το πρώτο Δίπλωμα της Σχολής επιπέδου γλωσσομάθειας Β2 (καλή γνώση) η ολοκλήρωση της φοίτησης για την ρωσική γλώσσα γίνεται με το πέρας 3 ετών. Κάθε έτος η φοίτηση διαρκεί 8 μήνες.

Για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν και να φτάσουν σε ανώτερο επίπεδο δημιουργούνται προαιρετικά τμήματα ολοκλήρωσης των σπουδών επιπέδου Γ1 και Γ2 που αντιστοιχούν στην Πολύ καλή και Άριστη γνώση της γλώσσας.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος η φοίτηση διαρκεί 8 μήνες και οι παραδόσεις μαθημάτων ξεκινούν την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου και λήγουν την 4η εβδομάδα του Μαΐου. Τα μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα, τις απογευματινές ώρες (16:30-21:30).

Back to the top

 

Εξετάσεις:

Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Ιούνιο διενεργούνται γραπτές προαγωγικές εξετάσεις. Η προαγωγή ενός σπουδαστή στον επόμενο κύκλο σπουδών εξαρτάται από την επαρκή παρακολούθηση των παραδόσεων, την πρόοδό του, τη συμμετοχή του στις προαγωγικές εξετάσεις και τον τελικό βαθμό επίδοσης.

Back to the top

 

Εγγραφές:

Οι εγγραφές διενεργούνται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Ιούνιο κάθε έτους. Σε κάθε τμήμα εγγράφονται ως 20 άτομα, γι’ αυτό και τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας. Οι υποψήφιοι σπουδαστές κατά την εγγραφή τους καταβάλλουν το 25% του συνολικού ποσού για τα δίδακτρα του εξαμήνου, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα εγχειρίδια.

Έναρξη-λήξη εγγραφών 1/09/2016 -30/09/2016 και ώρες 09:30-20:00.

Back to the top

 

Κατατακτήριες εξετάσεις:

Κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο διενεργούνται κατατακτήριες εξετάσεις για όσους επιθυμούν να εγγραφούν σε προχωρημένο εξάμηνο σπουδών, ανάλογα με τις τυχόν προϋπάρχουσες γνώσεις τους στην κάθε γλώσσα. Οι κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν κόστος συμμετοχής.

 Back to the top

Υποτροφίες:

Στους αποφοίτους της Σχολής, το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου χορηγεί δίπλωμα σπουδών. Επίσης, οι αριστεύσαντες σπουδαστές κάθε γλώσσας έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν δωρεάν τον πρώτο εξάμηνο σπουδών σε άλλη γλώσσα της αρεσκείας τους ή να συμμετάσχουν σε θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα των αντίστοιχων πανεπιστημίων, όταν αυτό είναι εφικτό.

Back to the top

 

Διδάσκοντες:

Στη Σχολή διδάσκουν έμπειροι πτυχιούχοι καθηγητές, ειδικευμένοι στις νέες μεθόδους διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε γλώσσα.

Back to the top

 

 

Πρόγραμμα διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας:

Είδος φοίτησης

Εντατική

Κλειστά Τμήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα

Θερινό

(μόνο για αρχάριους)

Διάρκεια σπουδών

Α1-Α2 8 μήνες

Β1     8 μήνες

Β2     8 μήνες

Γ1     8 μήνες

Γ2     8 μήνες

 Ανάλογα με το επίπεδο

και το περιεχόμενο

που επιθυμεί

ο ενδιαφερόμενος

 

 

6 εβδομάδες

Έναρξη-Λήξη

Οκτώβριο- Μάιο

Οκτώβριο-Μάιο

Ιούνιο-Ιούλιο

Συχνότητα μαθημάτων

2 φορές εβδομαδιαίως

Ώρες και ημέρες που λειτουργεί το Ίδρυμα

4 φορές εβδομαδιαίως  (Δευτέρα- Πέμπτη)

Διάρκεια μαθήματος

2 διδακτικές
ώρες

Κατά επιθυμία του ενδιαφερόμενου

3 διδακτικές ώρες

Εγγραφές

Σεπτέμβριο Ιανουάριο

Όλο το χρόνο

Ιούνιο

 

 

Πρόγραμμα διδασκαλίας των λοιπών γλωσσών:

Είδος φοίτησης

Εντατική

Κανονική

(μόνο για την τουρκική)

Κλειστά Τμήματα Ιδιαίτερα μαθήματα

Θερινό

(μόνο για αρχάριους)

Διάρκεια σπουδών

Α1 4 μήνες

Α2 4 μήνες

Β1 4 μήνες

Β2 4 μήνες

Γ1 4 μήνες

Γ2 4 μήνες

Α1 8 μήνες

Α2 8 μήνες

Β1 8 μήνες

Β2 8 μήνες

Γ1 8 μήνες

        Γ2 8 μήνες

 

Ανάλογα με το επίπεδο και το περιεχόμενο

που επιθυμεί

ο ενδιαφερόμενος

 

 

6 εβδομάδες

Έναρξη-Λήξη

Οκτώβριο-Μάιο

Οκτώβριο-Μάιο

Οκτώβριο-Μάιο

Ιούνιο-Ιούλιο

Συχνότητα μαθημάτων

2 φορές εβδομαδιαίως

2 φορές εβδομαδιαίως

Ώρες και ημέρες που λειτουργεί το Ίδρυμα

4 φορές εβδομαδιαίως (Δευτέρα- Πέμπτη)

Διάρκεια μαθήματος

3 διδακτικές
ώρες

1,5 διδακτικές
ώρες

Κατά επιθυμία του ενδιαφερόμενου

3 διδακτικές ώρες

Εγγραφές

Σεπτέμβριο Ιανουάριο

Σεπτέμβριο

Όλο το χρόνο

Ιούνιο

 

 
 

 

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στην Εθνική Τράπεζα. Απαραίτητη είναι η αναγραφή του ονόματός σας.

 

Back to the top

 

Πρόσβαση στη Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών του ΙΜΧΑ:

Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης: Στάση ‘Σχολή Τυφλών’ (επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου), αστικά λεωφορεία № 5, 6, 8, 33, 78.

Από την ανατολική Θεσσαλονίκη: Στάση ‘Σχολή Τυφλών’ (επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας), αστικά λεωφορεία 3, 5, 6, 8, 33, 39, 78.

Back to the top

 

Επικοινωνία:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής: Θεσσαλονίκη, Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 31Α (πίσω από το Γερμανικό Προξενείο), στον 1ο όροφο και στο τηλέφωνο (+30) 2310 830225, fax (+30) 2310 831429.

 

Ώρες λειτουργίας της Σχολής κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:

Δευτέρα-Πέμπτη: 15:30 - 21:30

Παρασκευή: 15:00-19:00

 

Τ.Θ. 50932 - 540 14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, e-mail:sbg@imxa.gr

 

 
 

Back to the top

 
 

 
 

Back to the top