Αρχική σελίδαΒιβλιοθήκηΙστορικό ΑρχείοΟι ΣυλλογέςΣυνέδριαΔιαλέξειςΕκδόσειςe-BooksΠροσωπικόΧορηγοίΕπικοινωνίαΝέα - Ανακοινώσεις  in English
     

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Τουρκική γλώσσα

 
     

Η Τουρκική γλώσσα ανήκει στην ομάδα των αλταϊκών γλωσσών και είναι συγκολλητική γλώσσα. Δέχεται διάφορες παραγωγικές καταλήξεις μετά τη ρίζα της λέξης, χωρίς να επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή σ’ αυτήν. Στο τέλος μίας λέξης μπορούν να προστεθούν διάφορες καταλήξεις και να σχηματιστεί μία νέα λέξη.

Η Τουρκική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της Τουρκίας και, παράλληλα με την Ελληνική, η επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ομιλείται στην Τουρκία, στην Κύπρο, στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες. Η τουρκική φιλολογία, με τη στενή έννοια του όρου, συμπίπτει με την ίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον 14ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χρησιμοποιούνταν αραβικές και περσικές λέξεις, καθώς επίσης το αραβικό αλφάβητο, το οποίο αντικαταστάθηκε με το λατινικό το 1928. Το 1932 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ίδρυμα της Τουρκικής Γλώσσας (Türk Dil Kurumu) με στόχο να διεξάγει έρευνες σε γλωσσικά θέματα και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της γλώσσας.

 

Πιστοποίηση:

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από το LanguageCert Ankara Ünıversitesi-Tömer. Εξετάσεις γίνονται για 6 επίπεδα της Τουρκικής (Α1, Α2,Β1, Β2, С1, C2).

 

Επίπεδο γνώσης

Εξετάσεις

Α1 Στοιχειώδης

ΙΜΧΑ

Α2 Βασική
Temel 4

ΙΜΧΑ

Β1 Μέτρια
Orta 4

ΙΜΧΑ

Β2 Καλή
Yüksek 2

ΙΜΧΑ

C1 Πολύ καλή
Yüksek 4

ΙΜΧΑ

C2 Άριστη

ΙΜΧΑ

 

Τα επίπεδα ορίζονται σύμφωνα με το ‘Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο’.

Δομή των εξεταστικών δοκιμασιών για την πιστοποίηση της Τουρκικής γλώσσας:

1. Κατανόηση γραπτού λόγου / Okuma

Δίνονται κείμενα, τρία ή τέσσερα περίπου, από τα οποία οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης με σωστό/λάθος ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

2. Παραγωγή γραπτού λόγου / Yazma

Δίνεται κείμενο με ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι απαντούν με μορφή έκθεσης.

3. Κατανόηση προφορικού λόγου / Dinleme anlama

Οι υποψήφιοι ακούν το κείμενο από κασέτα ή CD δύο φορές και στη συνέχεια απαντούν σε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι του τύπου σωστό/λάθος, πολλαπλής επιλογής ή να απαιτείται η συμπλήρωση προτάσεων με αποσπάσματα που λείπουν.

4. Παραγωγή προφορικού λόγου / Karşılıklı konuşma

Α. Στην πρώτη ενότητα, η εξέταση γίνεται σε ομάδες των δύο. Δίνεται στους υποψηφίους η ανάπτυξη ενός θέματος με επιχειρήματα υπέρ και κατά ή δίνονται δύο ρόλοι. Ο κάθε υποψήφιος καλείται να υποστηρίξει τη μία εκ των δύο θέσεων ή ρόλων.

Β. Στη δεύτερη ενότητα ο υποψήφιος αναπτύσσει συζήτηση με τον εξεταστή πάνω σε ένα κείμενο που του δίνεται και καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις από αυτό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δομή των εξετάσεων διαβάστε το αρχείο

Περιγραφή των επιπέδων και απαιτούμενες γνώσεις

της Τουρκικής γλώσσας:

 

Επίπεδο A2

Βασική γνώση / Temel 4 (Hitit 1)

Durum ekleri (-da... / -dan... / -a... / -ı...)
Çoğul eki (-lar...)
Şimdiki zaman = ενεστώτας
İyelik ekleri = κτητικά
Var / yok
Belirtili ad tamlaması = γενική κτητική
Belirtisiz ad tamlaması (yatak odası)
Emir / İstek kipi = προστακτική - υποτακτική
Ad tümceleri = το ρήμα είμαι
Belirli geçmiş zaman = αόριστος
ki
Gelecek zaman = μέλλοντας
Belirsiz geçmiş zaman (-miş...)
Geniş zaman (-r / -ır... / -ar...)
Yeterlilik eylemi (-abil...)
Mastar (-mak... / -mayı...)
-ıp... / -madan... / -madan önce... / -dıktan sonra... / -mak için...

Επίπεδο B1

Μέτρια γνώση / Orta 4 (Hitit 2)

Gereklilik kipi -malı –meli / gerek, lazım, zorunda = πρέπει…
İşteş eylem = αλληλοπαθή ρήματα
-arak –erek, -e –e... ulaçları = τροπικές μετοχές
Dilek kipi = ευκτική
-ken ulacı
Dönüşlü eylem = αυτοπαθή ρήματα
-dır / -dan beri
-dığından beri / -dım –alı ulaçları
Şart = υποθετικοί λόγοι
Ettirgen eylem = causative…
Edilgen eylem = παθητική φωνή
-ana kadar / -ıncaya kadar ulaçları
Zaman ulaçları (-dığı zaman... / -dığında... / -ır... –maz... / -ınca...) = χρονικές προτάσεις
Ortaçlar (-an... / -dığı... / -miş...) = μετοχές
Dolaylı anlatım = πλάγιος λόγος
Sebep ulaçları (-dığı için... / -dığından...) = αιτιολογικές προτάσεις

Επίπεδο B2

Καλή γνώση / Yüksek 2 (μέρος του Hitit 3)

Birleşik zamanları = σύνθετοι χρόνοι
Yardımcı eylemler (-acak olmak / -ır olmak / -ıyor olmak / -miş olmak + gibi olmak / gibi yapmak)
Tezlik eylemi (-ıver...)
-dığı gibi... / -dığı halde... / -masına rağmen
Sürerlilik eylemi (-adur... / -akal...)

 

Επίπεδο C1

Πολύ καλή γνώση / Yüksek 4 (Hitit 3)

Όλα τα παραπάνω γραμματικά φαινόμενα και η ύλη των βιβλίων Hitit 1-3.

 

Προτεινόμενες ιστοσελίδες: www.kultur.gov.tr, www.istanbulguide.com/

 
 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

  


Σχολή

Πιστοποιήσεις

Δραστηριότητες

Εκδόσεις

Σύλλογος


Αλβανικά

Αραβικά

Βουλγαρικά

Ελληνικά

Πολωνικά

Ρουμανικά

Ρωσικά

Σερβικά

Τουρκικά

 

Πιστοποίηση

Επίπεδο Α2

Επίπεδο B1

Επίπεδο B2

Επίπεδο C1

 

Τσέχικα

Κινέζικα