Αρχική σελίδαΒιβλιοθήκηΙστορικό ΑρχείοΟι ΣυλλογέςΣυνέδριαΔιαλέξειςΕκδόσειςe-BooksΠροσωπικόΧορηγοίΕπικοινωνίαΝέα - Ανακοινώσεις  in English
     

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Σερβική γλώσσα

     
 

Η Σερβική γλώσσα ανήκει στην ομάδα νοτιοσλαβικών γλωσσών (κροατική, σλοβενική, βουλγαρική και σκοπιανή διάλεκτος), ενώ όλες μαζί οι γλώσσες υπάγονται στην μεγάλη ομάδα σλαβικών γλωσσών (ρωσική, λευκορωσική, ουκρανική, πολωνική, τσεχική, σλοβακική και λούζιτσκο-σερβική).

Η Σερβική γλώσσα έχει διαλέκτους, οι οποίες πήραν το όνομά τους από τον διαφορετικό τύπο της αντωνυμίας што (στο) και είναι οι: στόκαβσκι, κάικαβσκι και τσάκαβσκι. Η στόκαβσκι διάλεκτος έχει τρεις προφορικές παραλλαγές, δηλαδή την έκαβσκι, την ίεκαβσκι και την ίκαβσκι παραλλαγή, σύμφωνα με τον τρόπο εκφώνησης του παλαιού φθόγγου jat. Κατ επέκταση βάση της Σερβικής γλώσσας θεωρείται η διάλεκτος στόκαβσκι με τη ανατολική εκφώνηση (έκαβσκι).

Η σύγχρονη Σερβική γλώσσα δημιουργήθηκε με βάση τη δημοτική γλώσσα στον 19ο αιώνα και ως ο πιο άξιος ιδρυτής της θεωρείται ο Βούκ Στεφάνοβιτς Κάρατζιτς, ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους.

 

Πιστοποίηση:

 Εξετάσεις γίνονται στα εξής 6 επίπεδα της Σερβικής (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2).

 

Επίπεδο γνώσης

Α1

Στοιχειώδης

Α2

Βασική

Β1

Μέτρια

Β2

Καλή

Γ1

Πολύ καλή

Γ2

Άριστη

Εξετάσεις ΙΜΧΑ ΙΜΧΑ ΙΜΧΑ ΙΜΧΑ ΙΜΧΑ ΙΜΧΑ

Τα επίπεδα ορίζονται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

 

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας της σερβικής:

Δείγμα (Α1-Γ2) IMXA

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει υποδείγματα που αφορούν στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας

στην αλβανική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν:

Aγορά στο Apple Books: Βαλκανικές γλώσσες

Τηλ: 2310516251

Email: info@literatus.gr

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ A1, A2, B1, B2, Γ1, Γ2

 

 

Επίπεδο Α1  

Στοιχειώδους γνώσης

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Ο εξεταζόμενος πρέπει:

-να είναι σε θέση να γράψει το κείμενο, το οποίο του υπαγορεύεται αργά και καθαρά, και αποτελείται από απλές προτάσεις.

- να μπορεί να ξεχωρίσει την διάρθρωση των φθόγγων και να τους γράψει σωστά, με τους σωστούς γραφικούς χαρακτήρες

 

2) ΓΡΑΦΗ (Παραγωγή γραπτού λόγου)

Ο εξεταζόμενος πρέπει:

-να ξέρει να μεταχειρίζεται τις αμφότερες γραφές (λατινική και κυριλλική), έτσι ώστε να είναι σε θέσει να αντιγράψει ένα κείμενο από την μία γραφή σε άλλη και το αντίστροφο.

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Ο εξεταζόμενος πρέπει:

-να είναι σε θέση να καταλαβαίνει ένα περιορισμένο, αλλά επαρκές λεξιλόγιο, ώστε να μπορέσει να δώσει κάποιες πληροφορίες περί του εαυτού του και του περίγυρού του, καθώς και να ξέρει να κάνει τις βασικές ερωτήσεις σε ένα άλλο πρόσωπο. Π.χ. Ја се зовем , Ја сам из ......, Одакле сте Ви?, Он има 18 година., Она учи српски језик два месеца. И.т.д.

-να μπορεί να καταλαβαίνει και να μεταχειρίζεται τις βασικές εκφράσεις για να χαιρετήσει κάποιον, π.χ. Добар дан, Добиђења и.т.д., να μπορεί να εκφράζει την λύπη του, π. χ Жао ми је, ή την χαρά του, π. χ Драго ми је.

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

-να μπορεί να ξεχωρίζει και τους 30  φθόγγους της Σερβικής γλώσσας, καθώς και να τους γράψει με τους γραφικούς τους χαρακτήρες.

-να ξεχωρίζει φωνητικές διαφορές μεταξύ των φθόγγων (волети/болети, тужан/ружан)

-να ξεχωρίζει τις φωνητικές διαφορές μεταξύ των πνευμάτων(δασέων και ψιλών φθόγγων),όπως (ћ/ц, з/ж, с/ш, ч/ћ)

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Α) ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

-να μπορεί να ξεχωρίζει τα είδη των λέξεων και βασικούς τύπους της κλίσης τους

 

1.  Ουσιαστικά

-γένος (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο) και αριθμός (ενικός και πληθυντικός)

-πτώσεις

-τα είδη των ονομάτων (κύρια, κινά)

 

2.  Αντωνυμίες

-γένος κα αριθμός

-πτώσεις ( αδύναμοι τύποι μόνο σε εκφράσεις  όπως Дај ми!, Хвала Вам и.т.д.)

-τα είδη των αντωνυμιών ( προσωπικές, κτητικές, ερωτηματικές, δεικτικές)

 

3.  Επίθετα

-γένος και αριθμός

-πτώσεις

-τα είδη των επιθέτων (περιγραφικά)

-αντίθετα (των επιθέτων που μεταχειρίζονται πιο συχνά), висок/низак,   црн/бео,добар/лош.....

 

4.  Αριθμητικά

-γένος

-τα είδη των αριθμητικών (απόλυτα και τακτικά)

 

5.  Ρήματα

-γένος και αριθμός

-βασικές ρηματικές μορφές και χρόνοι (των πιο συχνών ρημάτων )

-Απαρέμφατο σε -ти  ή- ћи, (Ενεστώτας-презент, Παρακείμενος- перфекат, Μέλλοντας- футур, помоћни глаголи (βοηθητικά  ρήματα)

 

6.  Προθέσεις

- πιο συχνές τοπικές, χρονικές, αιτιολογικές, συνοδείας (од,до,из,у,на,код,са, због......)

 

7.  Επιρρήματα

-πιο συχνά τοπικά, χρονικά, αιτιολογικά, ποσοτικά (овде, тамо, где, лако, полако, јако, јуче, данас, пуно, мало.....)

 

8. Σύνδεσμοι

-πιο συχνοί (а, и, зато што.......)

 

9. Μόρια

-Θετικά, αρνητικά, ερωτηματικά, (да, не, да ли)

 

10. Επιφωνήματα

-μη υποχρεωτικά

 

Β) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Ο εξεταζόμενος να είναι σε θέση:

-να δημιουργήσει μια απλή ονοματική, ρηματική ή επιθετική σύνταξη (σύνολο), με τις λέξεις που συνταιριάζουν μεταξύ τους σημασιολογικά και συντακτικά.( σε γένος, αριθμό, πτώση και /ή πρόσωπο). Παρ. χάρη добар студент (доброг студента, добром студенту...), нова књига (нове књиге, новој књизи...), лепо село (лепог села, лепом селу...) Милан је учио. Милица је учила...) κτλ.

- να δημιουργήσει μια απλή πρόταση ή απλοποιημένες μορφές σύνθετης πρότασης. π.χ. Милан учи српски језик у Институту. Мој отац ради у болници, а мајка ради у школи.

- να δημιουργήσει τον ερωτηματικό, αρνητικό και καταφατικό τύπο της πρότασης.

Да ли си ти студент?

Да, ја сам студент.

Не, ја нисам студент.

 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων όπου χρειάζεται (Αρχή της πρότασης, κύρια ονόματα, τοπωνυμία κ.τ.λ.)

-Σημεία στίξης στο τέλος και εντός της πρότασης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικά, κόμμα, άνω κάτω τελεία)

-Χρήση του μορίου  ли

-Γράψιμο της άρνησης μπροστά από τα ρήματα, επίθετα και ουσιαστικά

 

Οι γραπτές εξετάσεις διαρκούν 90 λεπτά

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Ο εξεταζόμενος να είναι σε θέση:

- να διαβάσει σωστά όλους τους γραφικούς χαρακτήρες, ανεξαρτήτως από το εάν είναι μεμονωμένοι ή μέρος κάποιας λέξης.

-να ξέρει να διαβάσει ένα απλό κείμενο, ανεξαρτήτως της γραφής( κυριλλικής ή λατινικής)

-να έχει την σωστή προφορά και τον μουσικό τονισμό όταν απαγγέλλει μια πρόταση, (ερωτηματική, επιφωνηματική ή πρόταση κρίσεως.)

 

2) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

-πρέπει να καταλαβαίνει ένα απλό και λεξικά περιορισμένο κείμενο, στο οποίο θα εξετασθεί, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις πάνω στο κείμενο. Τις ερωτήσεις θα τις υποβάλλουν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

να μπορεί να συνδέσει διάφορες καταστάσεις από το κείμενο με κάποια άλλη παρόμοια κατάσταση.

να μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του πάνω σε ορισμένα τμήματα του κειμένου (αναλόγως από το κείμενο).

 

3) ΣΥΖΗΤΗΣΗ

-να μπορεί να συμμετέχει σε απλή συζήτηση (δηλαδή να καταλαβαίνει τις ερωτήσεις, να δώσει τις απαντήσεις, να κάνει τις ερωτήσεις) πάνω σε ένα θέμα όπως, (τα προσωπικά στοιχεία, ο τόπος διαμονής, η φοίτηση, η αγορά, ο αθλητισμός, η ελεύθερη ώρα κ.τ.λ.)

 

Οι προφορικές εξετάσεις διαρκούν 15 λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΜΑ- Ολόκληρο το πρόγραμμα αναφέρεται σε ύλη από το εγχειρίδιο 

-М. Селимовић, Љ. Живанић, Српсκи језик за странце I, Институт за стране језике, Београд, 1998.

 

επίπεδο γλωσσομάθειας Α1

 

Επίπεδο Α2 

Βασικής γνώσης

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

-ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να γράψει το κείμενο, το οποίο του υπαγορεύεται καθαρά, και αποτελείται από απλές προτάσεις.

- πρέπει να μπορεί να ξεχωρίσει την διάρθρωση των φθόγγων και να τους γράψει σωστά, με τους σωστούς γραφικούς χαρακτήρες

 

2) ΓΡΑΦΗ (Παραγωγή γραπτού λόγου)

- ο εξεταζόμενος πρέπει να ξέρει να μεταχειρίζεται τις αμφότερες γραφές (λατινική και κυριλλική), έτσι ώστε να είναι σε θέσει να αντιγράψει ένα κείμενο από την μία γραφή σε άλλη και το αντίστροφο.

  

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

-ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει ένα περιορισμένο, αλλά επαρκές λεξιλόγιο, ώστε να μπορέσει να δώσει κάποιες πληροφορίες περί του εαυτού του και του περίγυρού του, καθώς και να ξέρει να κάνει τις βασικές ερωτήσεις σε ένα άλλο πρόσωπο.

-να μπορεί να δώσει ένα απλό λεξικό προσδιορισμό για κάποιες εκφράσεις, όπως γι παράδειγμα: Шта је школа? У школи уче деца.

Шта је оловка? Оловку користимо да пишемо.

-να μπορεί με απλό τρόπο να περιγράψει μια κατάσταση την οποία βλέπει ( στην εικόνα ή με κάποιο άλλο οπτικό μέσο)

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

-να μπορεί να ξεχωρίζει και τους 30  φθόγγους της Σερβικής γλώσσας, καθώς και να τους γράψει με τους γραφικούς τους χαρακτήρες.

-να ξεχωρίζει φωνητικές διαφορές μεταξύ των φθόγγων

-να ξεχωρίζει την διαφορά ανάμεσα σε πνεύματα (δασέων και ψιλών  φθόγγών), όπως (ћ/ц, з/ж, ц/ш, ч/ћ)

-να ακούει και σημειώνει τον φθόγγο j

- καθώς και τα φθογγικά πάθη, όπως

ученик/ученици, јак/јачи, млад/млађи, друг/друже.κ.τ.λ.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Α) ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

να μπορεί να ξεχωρίζει τα είδη των λέξεων και τους βασικούς τύπους κλίσεων τους

 

1. Ουσιαστικά:

-γένος (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο) και αριθμός (ενικός και πληθυντικός)

και πτώσεις

-τα είδη των ονομάτων: κύρια, κοινά, συλλογικά, υλικά,

-τα συμφωνόληκτα θηλυκά ουσιαστικά (τα πιο συχνά), όπως- реч, љубαв, радост, младост....

-τα ουσιαστικά που φανερώνουν το πρόσωπο που ενεργεί(με επίθεμα лац): читалац, гледалац....

-υποκοριστικά (τις πιο συχνές λέξεις):-књижица, кућица, прозорчић, камεнчић.....

 

2. Αντωνυμίες

-γένος κα αριθμός

-πτώσεις ( αδύναμοι τύποι, μόνο σε επικοινωνιακές εκφράσεις όπως Дај ми!, Хвала Вам и.т.д.)

-τα είδη των αντωνυμιών ( προσωπικές, κτητικές, ερωτηματικές, δεικτικές)

-αόριστες αντωνυμίες

 

3. Επίθετα

-γένος, αριθμός και πτώσεις

-τα είδη των επιθέτων:

-περιγραφικά, κτητικά (που σχηματίστηκαν από τα κύρια ονόματα:Миланов,Маријин..)

-υλικά,

-Παραθετικά επιθέτων,

-Αντίθετα

 

4. Αριθμητικά:

-γένος

-τα είδη των αριθμητικών επιθέτων: απόλυτα, τακτικά και συλλογικά

-Κλίση των αριθμητικών (για αριθμούς για τους οποίους υπάρχουν οι πτώσεις)

 

5. Ρήματα

-γένος και αριθμός

-βασικοί ρηματικοί τύποι και χρόνοι: Απαρέμφατο (σε -ти  ή -ћи),Ενεστώτας- презент, Παρακείμενος-перфекат, μέλλοντας- футур, Προστακτική-императив(напиши, седи,прочитај...),Παθητική μετοχή-трпни глаголски придев(τις πιο συχνές μορφές: купљен, продат, ожењен, удата...)

-τα εγκλιτικά του ρήματος( των βοηθητικών ρημάτων) και η σύνταξή τους στην πρόταση.

-Ρηματικός τύπος των πιο συχνών ρημάτων (εξακολουθητικός και στιγμιαίος): сести/седети, писати/написати....

 

6. Προθέσεις

- τοπικές, χρονικές, αιτιολογικές, συνοδείας ...     

 

7. Επιρρήματα

 τοπικά, χρονικά, τροπικά, ποσοτικά, αιτιολογικά (због, ради.....)

 

8. Σύνδεσμοι

διαζευκτικοί, συμπλεκτικοί, συγκριτικοί, υποθετικοί, αιτιολογικοί

 

9. Μόρια

-καταφατικά, αρνητικά, ερωτηματικά, (да, не, да ли), για την ένδειξη: ево,ето,ено

 

10. Επιφωνήματα:

(јао! Јој! Ух! Ма)

 

Β) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

-ο εξεταζόμενος να είναι σε θέσει να δημιουργήσει μια απλή ονοματική, ρηματική ή επιθετική σύνταξη (σύνολο), με τις λέξεις που ταιριάζουν μεταξύ τους σημασιολογικά και συντακτικά. ( σε γένος, αριθμό, πτώση και /ή πρόσωπο).

-να είναι σε θέση να δημιουργήσει μια απλή πρόταση ή απλοποιημένη σύνθετη πρόταση.

-να μπορεί να δημιουργήσει τον ερωτηματικό, αρνητικό και καταφατικό τύπο της πρότασης.

 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

-χρήση κεφαλαίων γραμμάτων όπου χρειάζεται (Αρχή της πρότασης, κύρια ονόματα, τοπωνυμία κ.τ.λ.)

-Σημεία στίξης στο τέλος και εντός της πρότασης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικά, κόμμα, άνω κάτω τελεία)

-Χρήση του μορίου ли

-Σχηματισμός αρνητικού τύπου σε ρήματα, επίθετα και ουσιαστικά

 

Οι γραπτές εξετάσεις διαρκούν 90 λεπτά

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) ΑΝΑΓΝΩΣΗ

-ο εξεταζόμενος να είναι σε θέση σωστά να διαβάσει όλους τους γραφικούς χαρακτήρες, ανεξαρτήτως από το εάν είναι μεμονωμένοι ή εντός λέξεις .

-να ξέρει να διαβάσει ένα απλό κείμενο, χωρίς δυσκολία, ανεξαρτήτως της γραφής( κυριλλικής ή λατινικής).

να έχει την σωστή προφορά και τον μουσικό τονισμό όταν απαγγέλλει μια πρόταση ( ερωτηματική, πρόταση θαυμασμού ή πρόταση κρίσεως.)

 

2) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

-θα πρέπει να καταλαβαίνει το κείμενο, στο οποίο θα εξετασθεί, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις πάνω στο κείμενο αυτό. Τις ερωτήσεις θα τις υποβάλλουν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

-να μπορεί να συνδέσει το περιεχόμενο του κειμένου με κάποια άλλη παρόμοια κατάσταση.

-να μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του πάνω σε ορισμένα τμήματα του κειμένου (αναλόγως από το κείμενο).

-να μπορεί να μεταχειριστεί τα συνώνυμα για κάποιες λέξεις

 

3) ΣΥΖΗΤΗΣΗ

-να μπορεί να συμμετέχει σε απλή συζήτηση (δηλαδή να καταλαβαίνει τις ερωτήσεις, να δώσει τις απαντήσεις, να κάνει τις ερωτήσεις) πάνω σε ένα θέμα (προσωπικά στοιχεία, τόπος διαμονής, φοίτηση, αγορά, αθλητισμός, ελεύθερη ώρα κ.τ.λ.)

-να μπορεί να εξηγήσει το, τι είπε, ένα τρίτο πρόσωπο

-να μπορεί να κάνει την περίληψη κάποιου γεγονότος ή να περιγράψει κάποια κατάσταση ( με περιορισμένο λεξιλόγιο και με συχνή επανάληψη των ίδιων λέξεων).

 

Οι προφορικές εξετάσεις διαρκούν 15 λεπτά

 ΣΗΜΕΙΩΜΑ- Ολόκληρο το πρόγραμμα αναφέρεται σε ύλη από το εγχειρίδιο 

-М. Селимовић, Љ. Живанић, Српсκи језик за странце I, Институт за стране језике, Београд, 1998.

 

επίπεδο γλωσσομάθειας Α2

 

Επίπεδο Β1 

Μέτριας γνώσης

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

-ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να γράψει το κείμενο, το οποίο του υπαγορεύεται και προφέρεται καθαρά. Τα μέρη του λόγου συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν μια συγκεκριμένη έννοια.

-πρέπει να μπορεί να ξεχωρίσει το διαρθρωτικό σύνολο μεταξύ των λέξεων και να τις γράψει σωστά, ακόμα και όταν δεν γνωρίζει την σημασία τους.

-να μπορεί να συλλαβίζει τους φθόγγους και να γράψει τους συλλαβισμένους φθόγγους χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο.

 

2) ΓΡΑΦΗ (Παραγωγή γραπτού λόγου)

- ο εξεταζόμενος πρέπει να ξέρει να μεταχειρίζεται τις αμφότερες γραφές (λατινική και κυριλλική), έτσι ώστε να είναι σε θέσει να αντιγράψει ένα κείμενο από την μία γραφή σε άλλη και το αντίστροφο.

 

3) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

-να καταλαβαίνει ένα ευρύ λεξιλόγιο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δώσει κάποιες πληροφορίες, για τις διαφορετικές υπηρεσίες, στους, ανθρώπους τους οποίους καθημερινά συναντά και τις χρειάζονται.

-να συμπληρώνει τα έντυπα, να εξηγήσει και να δείξει την σωστή διεύθυνση,

-να δώσει την εξήγηση περί της υγείας του..

-να μπορεί να μεταφέρει τους απλούς σκοπούς και τις τοποθετήσεις του

-να μπορεί να μεταφέρει τις ειδήσεις, να εκφράζει τη γνώμη του για τα αφηρημένα και πολιτιστικά θέματα. (φιλμ, μουσική, επάγγελμα κτλ.)

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

- μπορεί ακουστικά και διαρθρωτικά να ξεχωρίζει τους φθόγγους της σερβικής γλώσσας

- μπορεί να κάνει διαχωρισμό ανάμεσα σε δασείς και ψιλούς φθόγγους (ћ-ц, з/ж, с/ш, ч/ћ)

Φθογγικά πάθη όπως:

Ουρανικοποίηση των λαρυγγικών συμφώνων α΄ (палатализација),(нога/ножни, човек/човече).

Ουρανικοποίηση των λαρυγγικών συμφώνων β΄ (сибилизација), (Грк/Грци, нога,/нози),

Ουρανικοποίηση των λαρυγγικών συμφώνων που προκαλεί ο φθόγγος ј(јотовање),(скуп/скупљи, брз/бржи),

Αποβάλλουντο Α (петак/петком, вредан/вредна),

Μεταθετό л σε о

(био/била, сто/стола) κτλ.

Αυτά τα φθογγικά πάθη χρειάζεται μόνο να μεταχειρίζονται στα πλαίσια της λέξης ( χωρίς θεωρητικές επεξηγήσεις)

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Α) ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

- να είναι σε θέση να ξεχωρίζει όλα τα είδη των λέξεων και τις σημαντικότερες εσωτερικές αλλαγές τους.

 

1. Ουσιαστικά:

-γένος, αριθμός και πτώσεις

-είδη ονομάτων: κύρια, απλά, συλλογικά, υλικά, αριθμητικά, τα ουσιαστικά που φανερώνουν ενέργεια, αφηρημένα

-τα συμφωνόληκτα θηλυκά ουσιαστικά (τα πιο συχνά) όπως- реч, љубљв, радост, младост....

τα φωνηεντόληκτα αρσενικά ουσιαστικά(Небојша, судија, Павле...)

 

2. Αντωνυμίες

Γένος, αριθμός και πτώσεις

Τα είδη των αντωνυμιών:

ονοματικές και επιθετικές

οι αδύναμοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών (Δοτική-датив και Αιτιατική- акузатив ) και η θέση τους μέσα στην πρόταση. Π.χ. Видим га. Јавићу ти се сутра.

 

3. Επίθετα

 Γένος, αριθμός και πτώσεις.

Κατηγορίες επιθέτων: κτητικά(-ов, -ев, -ин, -ски), χρονικά, τοπικά

Παραθετικά επιθέτων

 

4. Αριθμητικά:

Гένος

Тα είδη των αριθμητικών επιθέτων: απόλυτα, τακτικά και συλλογικά,

Κλίση των αριθμητικών (για αριθμούς για τους οποίους υπάρχουν οι πτώσεις)

 

5. Ρήματα:

-Гένος και αριθμός

-Ενεστώτας, Μέλλοντας, Αόριστος, Παθητική μετοχή ρημάτων, Προστακτική έγκληση, Μέλλοντας II(ако будем имао), Υποθετικός λόγος (кад бих имао), Μετοχή του Ενεστώτα (радећи,читајући...), Βοηθητικά ρήματα (δυνατός και αδύνατος τύπος, και η χρήση τους), Απρόσωπα ρήματα (требати), Ρήμα има-нема

 

6. Προθέσεις:

-Προθέσεις που προσδιορίζουν τον τόπο, το χώρο, το χρόνο, την αιτία, το στόχο και τον τρόπο.

 

7. Επιρρηματα:

-Επιρρηματικοί προσδιορισμοί (Οι κυριότερες σημασίες επιρρηματικών προσδιορισμών: ο τόπος, ο χρόνος, ο τρόπος, η αιτία, ο σκοπός, το αποτέλεσμα, η αναφορά κτλ. Παραθετικά επιρρημάτων.

 

8. Σύνδεσμοι (σύνθεση και σχηματισμός των συνδέσμων):

υμπλεκτικοί, διαζευκτικοί, αντιθετικοί, αιτιολογικοί, συμπερασματικοί, συγκριτικοί και υποθετικοί.

 

9. Μόρια του λόγου:

- Καταφατικά, αρνητικά, ερωτηματικά.

 

10. Επιφωνήματα:

-Που εκφράζουν και φανερώνουν συναισθήματα.

 

Β)  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

-Ο εξεταζόμενος να είναι σε θέσει να δημιουργήσει μια απλή ονοματική, ρηματική ή επιθετική σύνταξη (σύνολο), με τις λέξεις που συνταιριάζουν μεταξύ τους σημασιολογικά και συντακτικά.( σε γένος, αριθμό, πτώση και /ή πρόσωπο).

-Να είναι σε θέση να δημιουργήσει τις σύνθετες προτάσεις με τους κατάλληλους συνδέσμους.

-Να μπορεί να δημιουργήσει τον ερωτηματικό και αρνητικό τύπο της πρότασης.

- Να μπορεί να μεταχειρισθεί την διπλή άρνηση στην αρνητική, πρόταση, π.χ. Он ништа не ради.

-Να μπορεί με τον κατάλληλο τρόπο να συντάξει τους ρηματικούς χρόνους στην σύνθετη πρόταση (футурΙΙ+ футур Ι, потенцијал+потенцијал

-Να μπορεί να μεταφέρει τις προτάσεις από ευθύ στον πλάγιο λόγο. π.χ. Милан је рекао Марији да иде у продавницу.

-Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις δευτερεύουσες προτάσεις (χρονικές, οριστικές, αιτιολογικές, αποτελεσματικές), με κατάλληλους συνδέσμους.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

ρήση κεφαλαίων γραμμάτων όπου χρειάζεται (Αρχή της πρότασης, κύρια ονόματα,      τοπωνυμία κ.τ.λ.)

-Σημεία της στίξεως στο τέλος και εντός της προτάσεως (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό, κόμμα, άνω/κάτω τελεία).

-Χρήση του μορίου του λόγου -  ли.

-Χρήση του φθόγγου  ј σε όλα τα σημεία σε μία λέξη (студио-студија, радио-радија, читај, јефтин...)

-Χρήση της άρνησης не σε συνδυασμό με τους ρηματικούς τύπους, με τα επίθετα και τα ουσιαστικά.

-Ορθή χρήση των σημείων της στίξεως στον ευθύ λόγο.

 

Οι γραπτές εξετάσεις διαρκούν 90 λεπτά.

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στα πλαίσια του πρώτου μέρους των προφορικών εξετάσεων, δηλ. στην ανάγνωση του κειμένου, προβλέπεται ο εξεταζόμενος να είναι σε θέση σωστά:

-να διαβάζει όλους τους γραφικούς χαρακτήρες, ανεξαρτήτως από το εάν είναι μεμονωμένοι ή εντός των λέξεων .

-να ξέρει να διαβάζει ένα κείμενο, ανεξαρτήτως της γραφής (κυριλλικής ή λατινικής).

-να είναι σε θέση να κάνει σωστή ανάγνωση κειμένου, ανεξαρτήτως αν το κατανοεί.

-να μπορεί να προφέρει με σωστό και ιδιαίτερο τόνο ερωτηματικές, συμπερασματικές και θαυμαστικές προτάσεις.

 

2) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στα πλαίσια του δεύτερου μέρους των προφορικών εξετάσεων, προβλέπεται ο εξεταζόμενος:

-να κατανοεί προτάσεις και σημεία κειμένων που έχουν σχέση με καθημερινές εμπειρίες  (όχι απαραίτητα λεπτομερώς).

-να κατανοεί τα απλά άρθρα εφημερίδων, διαφημιστικά φυλλάδια, όπως και τα προσωπικά γράμματα στα οποία εκφράζονται συναισθήματα.

-να είναι σε θέση να κατανοήσει σύντομες και απλές οδηγίες χρήσεως ηλεκτρικών συσκευών.

-να μπορεί να διακρίνει τις λεπτομέρειες σε ένα κατανοητά γραμμένο, μη διφορούμενο κείμενο και να το ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο.

-να μπορεί να εκφράσει την γνώμη του για το κείμενο.

 

3) ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στα πλαίσια του τρίτου μέρους των προφορικών εξετάσεων, προβλέπεται ο εξεταζόμενος να:

-να μπορεί να συμμετέχει στην καθημερινή συνομιλία με ένα προκαθορισμένο θέμα (να κατανοεί τις ερωτήσεις, να απαντάει, να θέτει ερωτήσεις).

-να μπορεί να μιλάει για γνωστά πράγματα, γεγονότα και πληροφορίες.

-να μπορεί να περιγράψει σωστά κάποιο συμβάν ακολουθώντας πιστά την χρονολογική ροή και τα γεγονότα.

-να ξέρει να εξηγήσει και να περιγράψει τις εμπειρίες του, τα συναισθήματα του και κάποια γεγονότα με μερικές λεπτομέρειες.

 

Οι προφορικές εξετάσεις διαρκούν 15 λεπτά.

Παρατηρήσεις: Το πρόγραμμα βασίζεται στα εγχειρίδια:

1.M. Selimović i Lj.Živanić, Srpski jezik za strance I, Institut za strane jezike, Beograd, 1998.

2.G.Vićentijević i Lj.Živanić, Srpski jezik za strance II, Institut za strane jezike, Beograd, 1998. 

 

επίπεδο γλωσσομάθειας Β1

 

Επίπεδο Β2 

Καλής γνώσης

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

 Ο εξεταζόμενος αναμένεται να είναι σε θέση:

-να γράφει κείμενο, το οποίο του υπαγορεύεται, ανεξαρτήτως από το είδος του κειμένου.

-να αναγνωρίζει φωνητικά όρια μεταξύ των λέξεων, να ξεχωρίζει το διαρθρωτικό σύνολο μεταξύ των λέξεων και να τις γράφει σωστά, ακόμα και όταν δεν κατανοεί τη σημασία τους.

-να ξέρει να συλλαβίζει και να γράφει τα γράμματα που συλλαβίζει, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζει το περιεχόμενο.

 

2) ΓΡΑΦΗ (Παραγωγή γραπτού λόγου)

-ο εξεταζόμενος πρέπει να ξέρει να μεταχειρίζεται τις αμφότερες γραφές (λατινική και κυριλλική), έτσι ώστε να είναι σε θέσει να αντιγράφει ένα κείμενο από την μία γραφή στην άλλη και το αντίστροφο.

 

3) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

-να καταλαβαίνει ένα ευρύ λεξιλόγιο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί την πλειοψηφία των τηλεοπτικών εκπομπών που ασχολούνται με επίκαιρα θέματα ή είναι ενημερωτικού χαραχτήρα.

-να μπορεί να καταλαβαίνει τις ταινίες στις οποίες δεσπόζει η καθημερινή γλώσσα.

-να μπορεί να διαβάζει εφημερίδες, περιοδικά και λοιπό τύπο.

-να μπορεί ενεργά να συμμετέχει σε απλές συζητήσεις , και να υποστηρίζει τις απόψεις του τεκμηριωμένα.

-να ξέρει να μεταφέρει τις ειδήσεις, να εκφράσει την άποψη του για τα θέματα πολιτιστικού περιεχομένου (ταινίες, μουσική, επαγγέλματα) όπως και για τα θέματα που περιέχουν αφηρημένες έννοιες.

-να ξέρει να περιγράφει τις εμπειρίες του, τα συναισθήματα του και κάποια γεγονότα.

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

-να μπορεί ακουστικά και διαρθρωτικά να ξεχωρίζει τους φθόγγους της σερβικής γλώσσας

-να γνωρίζει όλα τα φθογγικά πάθη που είναι απαραίτητα για τη σωστή προφορά και την ορθογραφία.

-να καταφέρνει να έχει αρκετά καθαρή προφορά, παρόλο που θα ακούγεται σε μερικά σημεία ως προφορά ξένου.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Α) ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

- να είναι σε θέση να ξεχωρίζει όλα τα είδη των λέξεων και τις σημαντικότερες εσωτερικές αλλαγές τους.

 

1. Ουσιαστικά:

-γένος, αριθμός και πτώσεις

-κατηγορίες ουσιαστικών

-τα συμφωνόληκτα θηλυκά ουσιαστικά

-τα φωνηεντόληκτα αρσενικά ουσιαστικά

 

2. Αντωνυμίες

-Γένος, αριθμός και πτώσεις

-Τα είδη των αντωνυμιών

-Οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας (δοτική και αιτιατική πτώση) και η θέση τους μέσα στην πρόταση.

 

3. Επίθετα

-Γένος, αριθμός και πτώσεις.

-Κατηγορίες επιθέτων: κτητικά(-ов, -ев, -ин, -ски), χρονικά, τοπικά

-Παραθετικά επιθέτων

 

4. Αριθμητικά:

-Гένος

-Тα είδη των αριθμητικών επιθέτων.

-Κλίση των αριθμητικών (για αριθμούς για τους οποίους υπάρχουν οι πτώσεις)

 

5. Ρήματα:

-Гένος και αριθμός

-Απαρέμφατο, Ενεστώτας, Μέλλοντας, Αόριστος, Παθητική μετοχή ρημάτων, Προστακτική έγκληση, Μέλλοντας II, Υποθετικός λόγος, Μετοχή του Ενεστώτα, Βοηθητικά ρήματα (δυνατός και αδύνατος τύπος, και η χρήση τους), Απρόσωπα ρήματα (требати), Ρήμα има-нема

 

6. Προθέσεις:

-Προθέσεις που προσδιορίζουν τον τόπο, το χώρο, το χρόνο, την αιτία, το στόχο και  το τρόπο.

 

7. Επιρρηματα:

-Επιρρηματικοί προσδιορισμοί (Οι κυριότερες σημασίες επιρρηματικών προσδιορισμών: ο τόπος, ο χρόνος, ο τρόπος, η αιτία, ο σκοπός, το αποτέλεσμα, η αναφορά κτλ.

 

8. Σύνδεσμοι (σύνθεση και σχηματισμός των συνδέσμων):

υμπλεκτικοί,διαζευκτικοί, αντιθετικοί, αιτιολογικοί, συμπερασματικοί, συγκριτικοί και υποθετικοί. Συνώνυμα των συνδέσμων. 

 

9. Μόρια του λόγου:

αταφατικά, αρνητικά, ερωτηματικά.

-Δεικτικά

-Μόρια του λόγου για τονισμό (баш,бар...), για τονισμό, έκφραση της προσωπικής άποψης (вероватно, свакако, нипошто...), για αντίφαση (међутим).

 

10.Επιφωνήματα:

ου εκφράζουν και φανερώνουν συναισθήματα.

 

Β) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

-ο εξεταζόμενος να είναι σε θέσει να δημιουργήσει μια απλή ονοματική, ρηματική ή επιθετική πρόταση με τις λέξεις που ταιριάζουν μεταξύ τους σημασιολογικά και συντακτικά (σε γένος, αριθμό, πτώση και /ή πρόσωπο). Να ξέρει να χρησιμοποιεί σωστά τα συνώνυμα των επιρρημάτων (και τις αλλαγές πτώσεων που τα ακολουθούν), π.χ. Милан стоји испред куће- Милан стоји пред кућом. 

-να ξέρει να συντάσσει σύνθετη πρόταση με κατάλληλο σύνδεσμο.

-να μπορεί να δημιουργήσει ερωτηματική και αρνητική πρόταση (ξέροντας να διαχωρίζει τους συνδέσμους и-и/ ни-ни.

-Να ξέρει να συντάσσει με κατάλληλο τρόπο τους ρηματικούς χρόνους σε μια σύνθετη πρόταση.

-Να γνωρίζει να μετατρέπει μια πρόταση από τον έμμεσο στο άμεσο λόγο.

-Να ξέρει να συντάσσει τις δευτερεύουσες προτάσεις με κατάλληλους συνδέσμους : χρονικές (Кад сам ушао у кућу, скинуо сам мантил= Након што сам ушао у кућу, скинуо сам мантил), αναφορικές-τοπικές (Ово је град у којем сам рођен=Ово је град где сам рођен.), υποθετικές (και τους τρις τύπους-ако+Μέλλοντας II, кад+υποθετικός λόγος, да+ Ενεστώτας ή Αόριστος), αιτιολογικές, οριστικές και δευτερεύουσες προτάσεις για το αποτέλεσμα.

 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

ρήση κεφαλαίων γραμμάτων όπου χρειάζεται (Αρχή της πρότασης, κύρια ονόματα,      τοπωνυμία κ.τ.λ.)

-Σημεία στίξης στο τέλος και εντός της προτάσης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό, κόμμα, άνω/κάτω τελεία).

-Χρήση του μορίου του λόγου - ли.

-Χρήση του φθόγγου ј σε όλα τα σημεία σε μία λέξη

-Χρήση της άρνησης не σε συνδυασμό με τους ρηματικούς τύπους, με τα επίθετα και τα ουσιαστικά.

-Ορθή χρήση των σημείων της στίξεως στον ευθύ λόγο.

 

Οι γραπτές εξετάσεις διαρκούν 90 λεπτά.

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στα πλαίσια του πρώτου μέρους των προφορικών εξετάσεων, δηλ. στην ανάγνωση του κειμένου, προβλέπεται ο εξεταζόμενος να είναι σε θέση σωστά:

-να διαβάζει όλους τους γραφικούς χαρακτήρες, ανεξαρτήτως εάν είναι μεμονωμένοι ή εντός των λέξεων.

-να ξέρει να διαβάζει ένα κείμενο, ανεξαρτήτως της γραφής (κυριλλικής ή λατινικής).

-να είναι σε θέση να κάνει σωστή ανάγνωση κειμένου, ανεξαρτήτως αν το κατανοεί.

-να μπορεί να προφέρει με σωστό και ιδιαίτερο τόνο ερωτηματικές, συμπερασματικές και θαυμαστικές προτάσεις.

 

2) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στα πλαίσια του δεύτερου μέρους των προφορικών εξετάσεων, προβλέπεται ο εξεταζόμενος:

-να κατανοεί προτάσεις και σημεία κειμένων που έχουν σχέση με καθημερινές εμπειρίες (και τις λεπτομέρειες).

-να κατανοεί άρθρα εφημερίδων, διαφημιστικά φυλλάδια, όπως και προσωπικά γράμματα στα οποία εκφράζονται συναισθήματα.

-να είναι σε θέση να κατανοεί σύντομες και απλές οδηγίες χρήσεως ηλεκτρικών συσκευών.

-να κατανοεί τα κείμενα-αποσπάσματα από τα έργα σύγχρονων συγγραφέων, ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνει όλες τις λέξεις, επιτυγχάνοντας το σωστό συμπέρασμα.

-να μπορεί να καταλαβαίνει εξειδικευμένα κείμενα εφόσον του είναι οικείο το θέμα.

-να μπορεί να εκφράζει την γνώμη του για το κείμενο.

 

3) ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Στα πλαίσια του τρίτου μέρους των προφορικών εξετάσεων, προβλέπεται ο εξεταζόμενος να:

-Να συνδιαλέγεται με ευχέρεια και αμεσότητα, καθιστώντας τη συνομιλία με άλλους που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας φυσική και απρόσκοπτη και για τις δυο πλευρές. Να μπορεί να εκφράζει γνώμη και να σχολιάζει επίκαιρα θέματα.

-να μπορεί να συζητά για άγνωστα πράγματα, γεγονότα και πληροφορίες, αναφέροντας και αναλύοντας τα σημεία της συζήτησης που του είναι ξένα.

-να μπορεί να περιγράφει σωστά κάποιο συμβάν ακολουθώντας πιστά την χρονολογική ροή και τα γεγονότα.

-να ξέρει να εξηγεί και να περιγράφει τις εμπειρίες του, τα συναισθήματα του και κάποια γεγονότα με λεπτομέρειες.

 

Οι προφορικές εξετάσεις διαρκούν 15 λεπτά.

 

Παρατηρήσεις: Το πρόγραμμα βασίζεται στα εγχειρίδια:

1.M. Selimović i Lj.Živanić, Srpski jezik za strance I, Institut za strane jezike, Beograd, 1998.

2.G.Vićentijević i Lj.Živanić, Srpski jezik za strance II, Institut za strane jezike, Beograd, 1998. 

 

επίπεδο γλωσσομάθειας Β2

 

Επίπεδο Γ1 

Πολύ καλής γνώσης

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Ο εξεταζόμενος αναμένεται να είναι σε θέση:

-Να γράφει γρήγορα και σωστά το κείμενο το οποίο του υπαγορεύεται, ανεξαρτήτως από το είδος του κειμένου, ακόμη και αν υπάρχουν ακουστικές ενοχλήσεις κατά την διάρκεια της υπαγόρευσης. 

-Να ξέρει να γράφει σωστά το κείμενο ακόμη και αν έχει γίνει εκούσια λανθασμένη υπαγόρευση (τονισμός λέξεων, διάλεκτος...).

 

2) ΓΡΑΦΗ (Παραγωγή γραπτού λόγου)

-Ο εξεταζόμενος πρέπει να ξέρει να μεταχειρίζεται και δύο τις γραφές (λατινική και κυριλλική), έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιγράφει ένα κείμενο από την μία γραφή σε άλλη και το αντίστροφο.

 

3) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

-να καταλαβαίνει ένα ευρύ λεξιλόγιο, έτσι ώστε να είναι σε θέση εύκολα να γεφυρώσει τα λεξικολογικά κενά με την χρήση εκφράσεων.

-να μπορεί ενεργά και επιδέξια να συμμετέχει στη συζήτηση που έχει μεταφορικό ή χιουμοριστικό χαρακτήρα.

-να κατανοεί το περιεχόμενο κειμένων ευρύς θεματολογίας, που μπορεί να συναντήσει στην κοινωνική του ζωή, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

-να είναι σε θέση να κατανοήσει σύνθετες και μεγάλης έκτασης οδηγίες χρήσεως μιας συσκευής, ενός προγράμματος, ή μιας διαδικασίας, ανεξαρτήτως αν είναι εξοικειωμένος με το αντικείμενο μελέτης .

-Να παρακολουθεί, χωρίς πρόβλημα, τις ταινίες στις οποίες δεσπόζει η αργκό (συνθηματική γλώσσα και νεωτερισμοί).

-Να κατανοεί το περιεχόμενο λογοτεχνικών κειμένων μεγάλης έκτασης και να είναι σε θέση να εκφράζει την άποψη του για αυτά.

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

-Να μπορεί ακουστικά και διαρθρωτικά να ξεχωρίζει τους φθόγγους της σερβικής γλώσσας

-Να γνωρίζει όλα τα φθογγικά πάθη που είναι απαραίτητα για τη σωστή προφορά και την ορθογραφία.

-Να καταφέρνει να έχει καθαρή προφορά.

-Να εκφράζεται με ευχέρεια σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, επιλέγοντας τα κατάλληλα λεκτικά σχήματα και το κατάλληλο ύφος.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Α) ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

-Αναμένεται ο εξεταζόμενος να χρησιμοποιεί σωστά όλους τους μορφολογικούς τύπους της γλώσσας, και να μη διαφέρει από τον ομιλητή του οποίου η σερβική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα.

-Τα λάθη πλέον είναι σπάνια και δεν μειώνουν την αξία της έκφρασης.

 

Β) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

-Αναμένεται ο εξεταζόμενος να χρησιμοποιεί σωστά όλους τους συντακτικούς τύπους της γλώσσας, και να μη διαφέρει από τον ομιλητή του οποίου η σερβική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα.

-Τα λάθη πλέον είναι σπάνια και δεν μειώνουν την αξία της έκφρασης.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

-ο εξεταζόμενος να χρησιμοποιεί όλους τους ορθογραφικούς κανόνες της σερβικής φιλολογικής γλώσσας.

 

Οι γραπτές εξετάσεις διαρκούν 90 λεπτά.

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Απαιτείται από τον εξεταζόμενο να διαβάζει καθαρά και με σαφήνεια, χωρίς οποιαδήποτε δυσκολία όλα τα κείμενα, ανεξαρτήτως από το θέμα και το είδος τους.

 

2) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Να κατανοεί ο εξεταζόμενος το περιεχόμενο κειμένων μεγάλης έκτασης και να κάνει περίληψη των πληροφοριών, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται στις γραπτές πηγές.

 

3) ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στα πλαίσια του τρίτου  μέρους των προφορικών εξετάσεων, προβλέπεται ο εξεταζόμενος να:

-να συνδιαλέγεται με ευχέρεια και αμεσότητα, καθιστώντας τη συνομιλία με άλλους που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας φυσική και απρόσκοπτη και για τις δυο πλευρές. Να μπορεί να εκφράζει γνώμη και να σχολιάζει επίκαιρα θέματα.

-να μπορεί να συζητά για άγνωστα πράγματα, γεγονότα και πληροφορίες,

-να ξέρει να εξηγεί και να περιγράφει τις εμπειρίες του, τα συναισθήματα του και κάποια γεγονότα με λεπτομέρειες.

-να μπορεί ενεργά και επιδέξια να συμμετέχει στη συζήτηση που έχει μεταφορικό ή χιουμοριστικό χαρακτήρα.

-Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με ευχέρεια ανάλογα με τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές απαιτήσεις που τίθενται. Να εκφράζεται με ευχέρεια σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, επιλέγοντας τα κατάλληλα λεκτικά σχήματα και το κατάλληλο ύφος.

 

Οι προφορικές εξετάσεις διαρκούν 15 λεπτά.

 Παρατηρήσεις: Το πρόγραμμα βασίζεται στα εγχειρίδια:

1.M. Selimović i Lj.Živanić, Srpski jezik za strance I, Institut za strane jezike, Beograd, 1998.

2.G.Vićentijević i Lj.Živanić, Srpski jezik za strance II, Institut za strane jezike, Beograd, 1998. 

3. Ж. Станојчић, Љ.Поповић, Граматика српског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,1999.

4.М. Дешић, Српски акценат са лакоћом, Завод за издавање уџбеника, Београд,1992.

5.М.Дешић, Правопис српског језика, Приручник за школе, Привредни преглед, Београд, 1995.

επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1

 

Επίπεδο Γ2

Άριστη γνώση

 

ΚατανΟηση προφορικοΥ και γραπτοΥ λΟγου

Αναμένεται οι υποψήφιοι να είναι σε θέση :

- Να κατανοούν συζητήσεις ή ομιλίες μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας, κατανοώντας ειδικές εκφράσεις, υπονοούμενα και ιδιωματισμούς μπορώντας ταυτόχρονα να κάνουν περίληψη των πληροφοριών, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται στις γραπτές ή προφορικές πηγές.

- Να κατανοούν σύνθετες και μεγάλης έκτασης οδηγίες χρήσεως μιας συσκευής, ενός προγράμματος ή μιας διαδικασίας ανεξαρτήτως αν είναι εξοικειωμένοι με το αντικείμενο μελέτης.

- Να παρακολουθούν, χωρίς πρόβλημα, τις ταινίες στις οποίες δεσπόζει η αργκό (συνθηματική γλώσσα η νεωτερισμοί).

- Να κατανοούν το περιεχόμενο λογοτεχνικών κειμένων μεγάλης έκτασης και να είναι σε θέση να εκφράζουν την άποψη τους για αυτά.

 

ΠαραγωγΗ γραπτοΥ λΟγου

Αναμένεται οι υποψήφιοι να είναι σε θέση :

- Να χρησιμοποιούν σωστά όλους τους μορφολογικούς και συντακτικούς τύπους της γλώσσας και να μη διαφέρουν από τον φυσικό ομιλητή.

- Να χρησιμοποιούν όλους τους ορθογραφικούς κανόνες και ξέρουν να μεταχειρίζονται άψογα και χωρίς πρόβλημα και τις δυο γραφές (κυριλλική και λατινική).

- Να καταλαβαίνουν ένα ευρύ λεξιλόγιο (γύρω στις 17000 λέξης)

- Τα λάθη πλέον πρέπει να είναι σπάνια και να μη μειώνουν την αξία της έκφρασης.

 

ΠαραγωγΗ προφορικοΥ λΟγου

Αναμένεται οι υποψήφιοι να είναι σε θέση :

- Να συνδιαλέγονται με ευχέρεια και αμεσότητα, καθιστώντας τη συνομιλία με άλλους που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας φυσική και απρόσκοπτη και για τις δυο πλευρές.

-Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευχέρεια ανάλογα με τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές απαιτήσεις που τίθενται. Να εκφράζονται με ευχέρεια σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, επιλέγοντας τα κατάλληλα λεκτικά σχήματα και το κατάλληλο ύφος.

επίπεδο γλωσσομάθειας Γ2

 
 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

  


Σχολή

Πιστοποιήσεις

Δραστηριότητες

Εκδόσεις

Σύλλογος


Αλβανικά

Αραβικά

Βουλγαρικά

Ελληνικά

Πολωνικά

Ρουμανικά

Ρωσικά

Σερβικά

 

Πιστοποίηση

Επίπεδο Α1

Επίπεδο Α2

Επίπεδο B1

Επίπεδο B2

Επίπεδο Γ1

Επίπεδο Γ2

 

Τουρκικά

Τσέχικα

Κινέζικα