Αρχική σελίδαΒιβλιοθήκηΙστορικό ΑρχείοΟι ΣυλλογέςΣυνέδριαΔιαλέξειςΕκδόσειςe-BooksΠροσωπικόΧορηγοίΕπικοινωνίαΝέα - Ανακοινώσεις  in English
     

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ρουμανική γλώσσα

     
 

Η Ρουμανική γλώσσα διαμορφώθηκε ταυτόχρονα με το ρουμανικό λαό στο χώρο της Δακίας, κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων. Προέρχεται από την κοινή λατινική που μιλούσαν οι Ρωμαίοι κατακτητές και από τη γλώσσα των Γετο Δακών.

Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση της Δακίας (106 μ.Χ.) από τις λεγεώνες του αυτοκράτορα Τραϊανού, επακολούθησε ευρείας κλίμακας εποικισμός αυτής της νέας περιοχής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η κοινή λατινική που μιλούσαν εκείνη την εποχή έγινε η επίσημη γλώσσα στη διοίκηση και στις σχέσεις με το ντόπιο πληθυσμό.

Όταν το 271 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Αυρηλιανός εγκατέλειψε τη Δακία, η διαδικασία της συγχώνευσης των ντόπιων με τους Ρωμαίους βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο. Από αυτό το δακο ρωμαϊκό πληθυσμό συγκροτήθηκε, κατά τους επόμενους αιώνες, ο ρουμανικός λαός, και από το συνδυασμό της λατινικής γλώσσας που μιλούσαν οι Ρωμαίοι κατακτητές με τη γλώσσα των ντόπιων Γετο δακών προήλθε η ρουμανική γλώσσα. Σήμερα, γνωρίζουμε περίπου 170 λέξεις που ανήκουν στη ντόπια γετο δακική γλώσσα, οι οποίες μαζί με τις λατινικές λέξεις αποτελούν το παλαιότερο υπόστρωμα της ρουμανικής γλώσσας.

Η ρουμανική γλώσσα, με αφετηρία τα τέλη του 13ου αιώνα, υιοθέτησε το σλαβικό και μετέπειτα το Κυριλλικό αλφάβητο, το οποίο αριθμούσε 43 γράμματα. Το παλαιότερο κείμενο που γράφτηκε σε ρουμανική γλώσσα είναι μια επιστολή που χρονολογείται από το 1521. Η γραφή με λατινικά γράμματα εφαρμόστηκε επίσημα από το 1860. Η προφορά είναι φωνητική.

Η δομή της ρουμανικής γλώσσας

Όπως σε όλες τις γλώσσες, το λεξιλόγιο της ρουμανικής γλώσσας αποτελείται από το βασικό λεξιλόγιο και τη μεγάλη μάζα των λέξεων. Η γραμματική της ρουμανικής γλώσσας είναι η λατινική και το λεξιλόγιό της περιέχει 60 66 % λατινικές λέξεις.

Από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ρουμανικής γλώσσας επισημαίνουμε τα εξής:

Α) την παρουσία των φθόγγων ă και â που δεν συναντώνται στις άλλες λατινογενείς γλώσσες,

Β) την παρουσία του οριστικού άρθρου που συνάπτεται στο τέλος των ουσιαστικών και των επιθέτων,

Γ) τη διατήρηση του ουδέτερου γένους, το οποίο είναι βασικό χαρακτηριστικό της λατινικής γλώσσας.

Η ρουμανική γλώσσα υπέστη πολλές επιδράσεις από άλλες γλώσσες, οι κυριότερες των οποίων προέρχονται από τη γαλλική, την ελληνική, τη σλαβική, τη ρωσική και την τουρκική γλώσσα.

Όπως διαπιστώνουμε, στη δομή της ρουμανικής γλώσσας επικρατεί το λατινικό στοιχείο. Χάρη στη λατινική της δομή, η ρουμανική γλώσσα έχει πολλά φωνήεντα στη σύνθεση των λέξεων. Αποφεύγει τις χασμωδίες, τη συσσώρευση των συμφώνων και επιδιώκει πάντοτε τη συμφωνία και την αρμονία.

 

Πιστοποίηση:

 Εξετάσεις γίνονται και για τα έξι επίπεδα της Ρουμανικής (Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2).

 

Επίπεδο γνώσης

Α1 Στοιχειώδης

Α2 Βασική

Β1 Μέτρια

Β2 Καλή

C1 Πολύ καλή

C2 Άριστη

Εξετάσεις

IMXA.

ΙΜΧA

ΙΜΧA

ΙΜΧA

ΙΜΧA

ΙΜΧA


Τα επίπεδα ορίζονται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

Υποδείγματα των επιπέδων A1-A2, B1-B2, C1-C2

Βασική βιβλιογραφία για τις εξετάσεις πιστοποίησης

της Ρουμανικής γλώσσας. (Επίπεδο Β1-Β2)

 

1) Grigore Brâncuş, Adrianna Ionescu, Manuela Saramandru. Limba română. Manual pentru studenţii stăini. Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

2) Apostolos Patelakis. Texte de limba română pentru avansati.=Κείμενα Ρουμανικής γλώσσας για προχωρημένους. Şcoala de Limbi Balcanice, Salonic, 2002.

3) Savas Tsorakidis. Gramatica limba română.=Η γραμματική της Ρουμανικής γλώσσας. Βουκουρέστι ,2003.

4) Apostolos Patelakis. Gramatica limba română.=Η γραμματική της Ρουμανικής γλώσσας. Salonic, 2000.

5) Lia Brad-Chisacof. Dicţionar neogrec-român.=Νεοελληνικό-ρουμανικό λεξικό. Βουκουρέστι, 2000.

6) Socratis Cotolulis. Dicţionar roman-grec.= Ρουμανο-ελληνικό λεξικό. Βουκουρέστι, 1975.

7) Andra Vasilescu, Oana Chelaru Murăruş, Camelia Uşurelu. Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european. Editura Nouă, Bucureşti, 2006.

8) Andra Vasilescu(coor.) Limba română ca limbă străină dosare pedagogice. Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.


Προτεινόμενες ιστοσελίδες: www.edu.ro, www.cultura.ro, www.guv.ro

 
 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

  


Σχολή

Πιστοποιήσεις

Δραστηριότητες

Εκδόσεις

Σύλλογος


Αλβανικά

Αραβικά

Βουλγαρικά

Ελληνικά

Πολωνικά

Ρουμανικά

 

Πιστοποίηση

Επίπεδο Β1-Β2

 

Ρωσικά

Σερβικά

Τουρκικά

Τσέχικα

Κινέζικα