Αρχική σελίδαΒιβλιοθήκηΙστορικό ΑρχείοΟι ΣυλλογέςΣυνέδριαΔιαλέξειςΕκδόσειςe-BooksΠροσωπικόΧορηγοίΕπικοινωνίαΝέα - Ανακοινώσεις  in English
     

ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Βουλγαρική γλώσσα

     
 

Η Βουλγαρική γλώσσα ανήκει στο νότιο κλάδο της οικογένειας των σλαβικών γλωσσών. Το αλφάβητό της είναι κυριλλικό και είναι δημιούργημα των δύο αδελφών Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Η ιστορική ανάπτυξη της γλώσσας αρχίζει από τον 9ο αιώνα μ.Χ. και συνεχίζεται έως και σήμερα, με αποτέλεσμα η σύγχρονη γραμματειακή γλώσσα να έχει υποστεί πολλαπλές αλλαγές στη μορφολογική και συντακτική δομή της. Η Βουλγαρική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Εκτιμάται ότι διαθέτει συνολικά 10 εκατομμύρια ομιλητές. Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. η Βουλγαρική είναι η μοναδική γλώσσα μεταξύ των γλωσσών της Ένωσης η οποία χρησιμοποιεί κυριλλικό αλφάβητο.

 
 

 

Πιστοποίηση:

 Εξετάσεις γίνονται για 6 επίπεδα της Βουλγαρικής Α1 (στοιχειώδης γνώση), Α2 (Βασική γνώση), Β1 (Μέτρια γνώση), Β2 (Καλή γνώση), Γ1 (Πολύ καλή γνώση) και Γ2 (Άριστη γνώση).

 

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας της βουλγαρικής:

Δείγμα (Α1-Γ2) IMXA

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει υποδείγματα που αφορούν στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας

στην αλβανική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν:

Aγορά στο Apple Books: Βαλκανικές γλώσσες

Τηλ: 2310516251

Email: info@literatus.gr

 

Τα επίπεδα ορίζονται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο και τον οργανισμό ALTE.

Τα επίπεδα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι έξι. Κάθε επίπεδο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ A2, Β1, Β2, Γ1, Γ2

CEFR ALTE

Περιγραφικοί δείκτες των γνώσεων της Βουλγαρικής γλώσσας.

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Α1

ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

1. Σύστημα φωνηέντων.

2. Σύστημα συμφώνων.

3. Συνδυασμοί συμφώνων.

4. Φωνητικοί κανόνες και φαινόμενα: αλλαγής φωνηέντων, αλλαγής συμφώνων, αφωνία των ηχηρών συμφώνων, ευφωνία των άηχων συμφώνων, αντικατάσταση των φθόγγων και ομάδες φθόγγων, αποβολή και πρόσθεση φθόγγων.

5. Τόνος έκφρασης των καταφατικών, ερωτηματικών, κλητικών και θαυμαστικών προτάσεων.

6. Διάρθρωση των ομάδων προφοράς.

7. Προφορά μορίων.

8. Διάρθρωση των πολυσύλλαβων και σύνθετων στη σύσταση λέξεων με κύριο και δευτερεύοντα τονισμό.

9. Διπλοί φθόγγοι.

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

1. Ουσιαστικό όνομα : Γένος, αριθμός, αριθμητικός τύπος, άρθρο, ρηματικά ουσιαστικά.

2. Επίθετο : Γένος, αριθμός, άρθρο, βαθμοί του επιθέτου.

3. Αντωνυμίες :

i.Προσωπική αντωνυμία, αδύνατος τύπος, αιτιατική πτώση και δοτική πτώση των προσωπικών αντωνυμιών.

ii. Δεικτική αντωνυμία και επιρρήματα.

iii. Ερωτηματική αντωνυμία.

4. Αριθμητικά : Τακτικά και απόλυτα.

5. Ρήμα : Ενεστώτας, Μέλλοντας

6. Προθέσεις : Προθέσεις για τον τοπικό προσδιορισμό και προθέσεις για χρονικό προσδιορισμό.

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

1. Γνωριμία και παρουσίαση. 2. Μαθητική και φοιτητική ζωή. 3. Χρόνος, ημερολογιακός χρόνος, αστρονομικός χρόνος, εποχές. 4. Κατοικία. 5. Οικογένεια. 6. Εργασία και σπουδές. 7. Διατροφή. 8.Ταξίδι με μεταφορικά μέσα. 9.Ελεύθερος χρόνος. 10.Ειδικότητα, επάγγελμα. 11.Περιγραφή αντικειμένων.

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

1. Απλή πρόταση : Κατάφαση, ερώτηση, άρνηση, συντακτικές δομές με το βοηθητικό ρήμα: είμαι, με το ρήμα: έχω, απρόσωπες δομές με το: έχει / δεν έχει, δομές με το: να.

2. Σύνθετη πρόταση : Αντιθετικές προτάσεις με τα: και, αλλά, όμως.

 

ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΗ

1. Λεξιλογικά συνώνυμα.

2. Αντίθετα.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Επίπεδο Α1

Στοιχειώδης γνώση.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν γνώσεις στις επικοινωνιακές δεξιότητες:

1. Κατανόηση προφορικού λόγου (слушане с разбиране).

Να κατανοούν απλές καθημερινές εκφράσεις, πληροφορίες για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις και για απλά ζητήματα της καθημερινής ζωής.

2. Παραγωγή προφορικού λόγου (говорене).

Να παρέχουν πληροφορίες για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, να κάνουν απλές ερωτήσεις σχετικά με θέματα της καθημερινότητας, να επικοινωνούν για απλά ζητήματα της καθημερινής και προσωπικής ζωής.

3. Κατανόηση γραπτού λόγου (четене с разбиране).

Να κατανοούν το περιεχόμενο γραπτών κειμένων μικρής έκτασης, σημειωμάτων, επιστολών και περιγραφών.

4. Παραγωγή γραπτού λόγου (писане).

Να γράφουν σύντομα κείμενα, περιγραφές, επιστολές και σημειώματα.

 

επίπεδο γλωσσομάθειας A1

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

 

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

1. Σύστημα φωνηέντων.

2. Σύστημα συμφώνων.

3. Συνδυασμοί συμφώνων.

4. Φωνητικοί κανόνες και φαινόμενα: αλλαγής φωνηέντων, αλλαγής συμφώνων, αφωνία των ηχηρών συμφώνων, ευφωνία των άηχων συμφώνων, αντικατάσταση των φθόγγων και ομάδες φθόγγων, αποβολή και πρόσθεση φθόγγων.

5. Τόνος έκφρασης των καταφατικών, ερωτηματικών, κλητικών και θαυμαστικών προτάσεων.

6. Διάρθρωση των ομάδων προφοράς.

7. Προφορά μορίων.

8. Διάρθρωση των πολυσύλλαβων και σύνθετων στη σύσταση λέξεων με κύριο και δευτερεύοντα τονισμό.

9. Διπλοί φθόγγοι.

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

1. Ουσιαστικό όνομα : Γένος, αριθμός, αριθμητικός τύπος, άρθρο, ρηματικά ουσιαστικά.

2. Επίθετο : Γένος, αριθμός, άρθρο, βαθμοί του επιθέτου.

3. Αντωνυμίες :

i. Προσωπική αντωνυμία, αδύνατος τύπος, αιτιατική πτώση και δοτική πτώση των προσωπικών αντωνυμιών.

ii. Δεικτική αντωνυμία και επιρρήματα.

iii. Ερωτηματική αντωνυμία.

iv. Αόριστη αντωνυμία.

v. Κτητική αντωνυμία (αδύνατοι τύποι).

4. Αριθμητικά : Τακτικά και απόλυτα.

5. Ρήμα : Ενεστώτας, Μέλλοντας και Αόριστος, είδος του ρήματος, προστακτική έγκλιση.

6. Προθέσεις : Προθέσεις για τον τοπικό προσδιορισμό και προθέσεις για χρονικό προσδιορισμό.

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

1. Γνωριμία και παρουσίαση. 2. Μαθητική και φοιτητική ζωή. 3. Χρόνος, ημερολογιακός χρόνος, αστρονομικός χρόνος, εποχές. 4. Κατοικία. 5. Οικογένεια. 6. Εργασία και σπουδές. 7. Διατροφή. 8. Στην αγορά. 9. Στον γιατρό, στον οδοντίατρο. 10.Στην πόλη. 11. Στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, στο ταμείο, σε γραφείο ανταλλαγής συναλλάγματος. 12.Ταξίδι με μεταφορικά μέσα. 13.Ελεύθερος χρόνος. 14.Ειδικότητα, επάγγελμα. 15.Περιγραφή προσωπικοτήτων και αντικειμένων.

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

1. Απλή πρόταση : Κατάφαση, ερώτηση, άρνηση, συντακτικές δομές με το βοηθητικό ρήμα: είμαι, με το ρήμα: έχω, απρόσωπες δομές με το: έχει / δεν έχει, δομές με το: να.

2. Σύνθετη πρόταση : Αντιθετικές προτάσεις με τα: και, αλλά, όμως. Δευτερεύουσα οριστική πρόταση με το οποίος, δευτερεύουσα πρόταση που να προσδιορίζει σκοπό με το: για να. Δευτερεύουσα πρόταση για χρονικό προσδιορισμό με το: όταν.

 

ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΗ

1. Λεξιλογικά συνώνυμα.

2. Αντίθετα.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Επίπεδο Α2  

Βασική γνώση.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν γνώσεις στις επικοινωνιακές δεξιότητες:

1. Κατανόηση προφορικού λόγου (слушане с разбиране).

Να κατανοούν απλές καθημερινές εκφράσεις, πληροφορίες για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις και για απλά ζητήματα της καθημερινής ζωής.

2. Παραγωγή προφορικού λόγου (говорене).

Να παρέχουν πληροφορίες για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, να κάνουν απλές ερωτήσεις σχετικά με θέματα της καθημερινότητας, να επικοινωνούν για απλά ζητήματα της καθημερινής και προσωπικής ζωής.

3. Κατανόηση γραπτού λόγου (четене с разбиране).

Να κατανοούν το περιεχόμενο γραπτών κειμένων μικρής έκτασης, σημειωμάτων, επιστολών και περιγραφών.

4. Παραγωγή γραπτού λόγου (писане).

Να γράφουν σύντομα κείμενα, περιγραφές, επιστολές και σημειώματα.

 

επίπεδο γλωσσομάθειας A2

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Β1, Β2

ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

 

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

1. Σύστημα φωνηέντων.

2. Σύστημα συμφώνων.

3. Συνδυασμοί συμφώνων.

4. Φωνητικοί κανόνες και φαινόμενα, αλλαγές φωνηέντων, αλλαγές συμφώνων, αλλαγές των ηχηρών συμφώνων, αλλαγές των άηχων συμφώνων, αλλαγές ομάδων φθόγγων, παράλειψη και πρόσθεση των φθόγγων.

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

1. Ουσιαστικό όνομα : Γένος, αριθμός, αριθμητικός τύπος, αρθροθέτηση, ρηματικά ουσιαστικά.

2. Επίθετο όνομα : Γένος, αριθμός, αρθροθέτηση, βαθμοί του επιθέτου.

3. Αντωνυμίες : Προσωπικές αντωνυμίες, αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας, δοτική και αιτιατική πτώση, δεικτικές αντωνυμίες και επιρρήματα, ερωτηματικές, αναφορικές, αόριστες και αρνητικές αντωνυμίες και επιρρήματα, κτητικές αντωνυμίες (δυνατοί και αδύνατοι τύποι).

4. Αριθμητικά ονόματα : Τακτικά και απόλυτα.

5. Ρήμα : Ενεστώτας, Μέλλοντας, Αόριστος, Παρατατικός, Παρακείμενος, Μέλλοντας στο Παρελθόν, Συντελεσμένος Μέλλοντας. Ενεργητική Μετοχή Αορίστου, Ενεργητική Μετοχή Παρατατικού, Ενεργητική Μετοχή Ενεστώτα, Γερούνδιο, Παθητική Φωνή. Είδος του ρήματος. Προστακτική έγκλιση: απλοί, σύνθετοι τύποι. Υποθετική έγκλιση. Αφηγηματική έγκλιση.

6. Σχηματισμός λέξεων: επιθήματα των ουσιαστικών ονομάτων, επιθήματα των επιθέτων, επιθήματα και προθήματα των ρημάτων. Σύνθετες λέξεις.

7. Προθέσεις : Τοπικές και χρονικές προθέσεις. Αντιδράσεις των ρημάτων που προσδιορίζουν κίνηση και προθέσεις.

8. Συμφωνία των ρηματικών χρόνων σε διήγηση.

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Λεξιλόγιο που συνδέεται με τα θέματα :

1. Γνωριμία, παρουσίαση. 2. Σχολική ζωή (Β1), Επιστημονική ζωή (Β2). 3. Χρόνος, ημερολογιακός χρόνος, αστρονομικός χρόνος, εποχές. 4. Κατοικία. 5. Οικογένεια. 6. Εργασία και σπουδές. 7. Διατροφή. 8. Στην αγορά. 9. Στον γιατρό, στον οδοντίατρο. 10. Στην πόλη. 11. Στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, στο ταμείο, σε γραφείο ανταλλαγής συναλλάγματος. 12. Ταξίδι και μεταφορικά μέσα. 13. Ελεύθερος χρόνος (καλοκαιρινές διακοπές, αθλητισμός, διασκέδαση, ασχολία). 14. Ειδικότητα, επάγγελμα. 15. Περιγραφή προσωπικοτήτων και αντικειμένων. 16. Ανθρώπινες σχέσεις. 17. Κοινωνική ζωή. 18. Βίος και παράδοση. Εορτές. 19. Γεωγραφία. 20. Τουριστικά αξιοθέατα. 21. Ιστορία.

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

1. Απλή πρόταση : Κατάφαση, ερώτηση, άρνηση, συντακτικές δομές με το βοηθητικό ρήμα: είμαι, με το ρήμα: έχω, απρόσωπες δομές με το: έχει / δεν έχει, δομές με το: να. Συνδυασμός λέξεων.

2. Σύνθετη πρόταση : Αντιθετικές προτάσεις με τα: και, αλλά, όμως. Δευτερεύουσα οριστική πρόταση με το: οποίος, δευτερεύουσα χρονική πρόταση με το: όταν. Υποθετικές προτάσεις με το: εάν, δευτερεύουσες προτάσεις για την αιτία με τα: εφόσον, επειδή, διότι. Δευτερεύουσες προτάσεις για το αποτέλεσμα με τα: να γιατί, για αυτό. Σύνδεσμοι: όχι μόνο, αλλά και, όπως, έτσι και, ή...ή, ούτε...ούτε, σε απλή και σύνθετη πρόταση. Δευτερεύουσες προτάσεις με το: ώσπου.

 

ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΗ

1. Λεξιλογικά συνώνυμα.

2. Αντίθετα.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Επίπεδο Β1  

Μέτρια γνώση.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν γνώσεις στις επικοινωνιακές δεξιότητες:

1. Κατανόηση προφορικού λόγου (слушане с разбиране).

Να κατανοούν συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις, προτάσεις και σημεία κειμένων που έχουν σχέση με καθημερινές εμπειρίες (εργασία, σπουδές, ταξίδια, ελεύθερος χρόνος, κλπ).

2. Παραγωγή προφορικού λόγου (говорене).

Να επικοινωνούν για θέματα της καθημερινής ζωής, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για της συνήθειες τους, για ζητήματα άμεσης ανάγκης, για θέματα που αφορούν την οικογένεια, τον χώρο διαβίωσης, την εργασία κλπ.

3. Κατανόηση γραπτού λόγου (четене с разбиране).

Να κατανοούν την κεντρική ιδέα γραπτών κειμένων μεσαίας έκτασης πάνω σε καθημερινά θέματα, ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας κλπ.

4. Παραγωγή γραπτού λόγου (писане).

Να διατυπώνουν συνεχή και συνεκτικό γραπτό λόγο πάνω σε θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό, εκφράζοντας τις απόψεις τους γι αυτά, ή γύρω από προσωπικά θέματα, αναφερόμενοι σε εμπειρίες, σχέδια, φιλοδοξίες κλπ

 

επίπεδο γλωσσομάθειας B1

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Επίπεδο Β2  

Καλή γνώση.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν γνώσεις στις επικοινωνιακές δεξιότητες:

1. Κατανόηση προφορικού λόγου (слушане с разбиране).

Να κατανοούν τα κύρια σημεία στη συζήτηση ή ομιλία μέτριας δυσκολίας, επάνω σε διάφορα θέματα, ακόμη και αν περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες που απαιτούν κάποιες τεχνικές γνώσεις.

2. Παραγωγή προφορικού λόγου (говорене).

Να συνδιαλέγονται με ευχέρεια και αμεσότητα, καθιστώντας τη συνομιλία με άλλους που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Να μπορούν να εκφράζουν γνώμη και να σχολιάζουν επίκαιρα θέματα.

3. Κατανόηση γραπτού λόγου (четене с разбиране).

Να κατανοούν το περιεχόμενο ενός κειμένου με συγκεκριμένο ή αφηρημένο θέμα και να ξεχωρίζουν τα βασικά σημεία πληροφοριών σε κείμενα μεγάλης έκτασης.

4. Παραγωγή γραπτού λόγου (писане).

Να παράγουν γραπτό λόγο σχετικά με διάφορα θέματα, εκφράζοντας άποψη, αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά του θέματος. Να μπορούν να κρατάνε σημειώσεις, να γράφουν προσωπικές και επίσημες επιστολές.

 

επίπεδο γλωσσομάθειας B2

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Γ1, Γ2

ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

 

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

1. Σύστημα φωνηέντων.

2. Σύστημα συμφώνων.

3. Συνδυασμοί συμφώνων.

4. Φωνητικοί κανόνες και φαινόμενα, αλλαγές φωνηέντων, αλλαγές συμφώνων, αλλαγές των ηχηρών συμφώνων, αλλαγές των άηχων συμφώνων, αλλαγές ομάδων φθόγγων, παράλειψη και πρόσθεση των φθόγγων.

5. Ύφος και ρυθμός αναφορικών, ερωτηματικών, προστακτικών και θαυμαστικών προτάσεων.

6. Προφορά

7. Ομιλία πολυφθογγικών και σύνθετων στη σύνθεσή τους λέξεων με κύριο και δευτερεύοντα τόνο.

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

1. Ουσιαστικό όνομα : Γένος, αριθμός, αριθμητικός τύπος, αρθροθέτηση, ρηματικά ουσιαστικά.

2. Επίθετο όνομα : Γένος, αριθμός, αρθροθέτηση, βαθμοί του επιθέτου.

3. Αντωνυμίες : Προσωπικές αντωνυμίες, αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας, δοτική και αιτιατική πτώση, δεικτικές αντωνυμίες και επιρρήματα, ερωτηματικές, αναφορικές, αόριστες και αρνητικές αντωνυμίες και επιρρήματα, κτητικές αντωνυμίες (δυνατοί και αδύνατοι τύποι).

4. Αριθμητικά ονόματα : Τακτικά και απόλυτα.

5. Ρήμα : Ενεστώτας, Μέλλοντας, Αόριστος, Παρατατικός, Παρακείμενος, Μέλλοντας στο Παρελθόν, Συντελεσμένος Μέλλοντας. Ενεργητική Μετοχή Αορίστου, Ενεργητική Μετοχή Παρατατικού, Ενεργητική Μετοχή Ενεστώτα, Γερούνδιο, Παθητική Φωνή. Είδος του ρήματος. Προστακτική έγκλιση: απλοί, σύνθετοι τύποι. Υποτακτική έγκλιση. Αφήγηση.

6. Σχηματισμός λέξεων: επιθήματα των ουσιαστικών ονομάτων, επιθήματα των επιθέτων, επιθήματα και προθήματα των ρημάτων. Σύνθετες λέξεις.

7. Συμφωνία των ρηματικών τύπων σε διήγηση.

8. Προθέσεις : Τοπικές και χρονικές προθέσεις. Αντιδράσεις των ρημάτων που προσδιορίζουν κίνηση και προθέσεις.

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Λεξιλόγιο που συνδέεται με τα θέματα :

1.Γνωριμία, παρουσίαση. 2. Καθημερινή ζωή, εργασία ή σπουδές, διακοπές και διασκέδαση. 3. Χρόνος, ημερολογιακός χρόνος, αστρονομικός χρόνος, εποχές. 4. Κατοικία, οικογένεια συγγενικές σχέσεις. 5. Διατροφή, εθνική κουζίνα, προτιμήσεις. 6. Στην αγορά. 7. Προβλήματα υγείας και κάπνισμα, αλκοολισμός, ασθένειες, ναρκωτικά, παχυσαρκία, διατροφή και δίαιτα. 8. Στην πόλη. 9. Στα μαγαζιά (στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, τουριστικό γραφείο, ξενοδοχείο). 10. Ταξίδι και μεταφορικά μέσα. 11. Ελεύθερος χρόνος (καλοκαιρινές διακοπές, αθλητισμός, διασκέδαση, ασχολία). 12. Ειδικότητα, επάγγελμα, υπηρεσιακές υποχρεώσεις, συνάδελφοι, ακρόαση για εργασία. 13. Περιγραφή αντικειμένων, κτιρίων, ανθρώπων, γεγονότων. Σύγκριση. 14. Ανθρώπινες σχέσεις, ανθρώπινα συναισθήματα. 15. Κοινωνική ζωή, κοινωνικά προβλήματα κοινωνική ασφάλιση, εγκληματικότητα, βία, οικολογία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος. 16. Βίος και παράδοση. Εορτές. Θρησκεία. 17. Γεωγραφία (Βουλγαρία, γενέτειρα, ξένη χώρα). 18. Τουριστικά αξιοθέατα. 19. Ιστορικά στοιχεία (Βουλγαρία, γενέτειρα, ξένη χώρα). 20. Σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες. 21. Εξέχοντες εκπρόσωποι της βουλγαρικής και παγκόσμιας επιστήμης και πολιτισμού. 22. Θέση- αντίθεση- σκέψεις και υπεράσπιση της άποψης. 23. Σχόλιο πάνω σε γεγονός. 24. Ο κόσμος σήμερα τάσεις, παγκοσμιοποίηση, επικοινωνίες, τεχνολογίες, κινητικότητα, συμπλοκές, προβλήματα (ενεργειακά, οικολογικά, θρησκειών, ειρήνη, πόλεμος, παγκόσμιοι οργανισμοί). 25. Φρασεολογισμοί/φράσεις (αδέσμευτες φράσεις, λεξιλογικές συνάψεις, στερεότυπες φράσεις), παροιμίες, ρητά.

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

1. Απλή πρόταση : Κατάφαση, ερώτηση, άρνηση, συντακτικές δομές με το βοηθητικό ρήμα: είμαι, με το ρήμα: έχω, απρόσωπες δομές με το: έχει / δεν έχει, δομές με το: να. Συνδυασμός λέξεων.

2. Σύνθετη πρόταση : Αντιθετικές προτάσεις με τα: και, αλλά, όμως. Δευτερεύουσα οριστική πρόταση με το: οποίος, δευτερεύουσα χρονική πρόταση με το: όταν. Υποθετικές προτάσεις με το: εάν, δευτερεύουσες προτάσεις για την αιτία με τα: εφόσον, επειδή, διότι. Δευτερεύουσες προτάσεις για το αποτέλεσμα με τα: να γιατί, για αυτό. Σύνδεσμοι: όχι μόνο, αλλά και, όπως, έτσι και, ή...ή, ούτε...ούτε, σε απλή και σύνθετη πρόταση. Δευτερεύουσες προτάσεις με το: ώσπου. Αντιθετικές προτάσεις το: ώσπου, δευτερεύουσες προτάσεις με το: παρόλο που, παρ ότι

 

ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΗ

1. Λεξιλογικά συνώνυμα. Αντίθετα.
2. Συνώνυμα σε επίπεδο πρότασης.
3. Συνώνυμα των συντακτικών δεσμών.
4. Στιλιστικοί τρόποι.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Επίπεδο Γ1   

Πολύ καλή γνώση.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν γνώσεις στις επικοινωνιακές δεξιότητες:

1. Κατανόηση προφορικού λόγου (слушане с разбиране).

Να κατανοούν συζητήσεις ή ομιλίες μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας.

2. Παραγωγή προφορικού λόγου (говорене).

Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευχέρεια ανάλογα με τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές απαιτήσεις που τίθενται. Να εκφράζονται με ευχέρεια σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, επιλέγοντας τα κατάλληλα λεκτικά σχήματα και το κατάλληλο ύφος.

3. Κατανόηση γραπτού λόγου (четене с разбиране).

Να κατανοούν το περιεχόμενο κειμένων μεγάλης έκτασης και να κάνουν περίληψη των πληροφοριών, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται στις γραπτές πηγές.

4. Παραγωγή γραπτού λόγου (писане).

Να παράγουν ορθά δομημένο γραπτό λόγο ακόμη και για περίπλοκα θέματα, αποδεικνύοντας ότι έχουν την ικανότητα να διατυπώνουν πληροφορίες και απόψεις σωστά και να οργανώνουν σύνθετο, συνεκτικό λόγο.

 

επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Επίπεδο Γ2  

Άριστη γνώση.

 Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν γνώσεις στις επικοινωνιακές δεξιότητες:

1. Κατανόηση προφορικού λόγου (слушане с разбиране).

Να κατανοούν συζητήσεις ή ομιλίες μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας. Κατανοώντας ειδικές εκφράσεις ή υπονοούμενα. Αντιλαμβάνονται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, ακόμη και στις πιο σύνθετες γλωσσικές ολότητες.

2. Παραγωγή προφορικού λόγου (говорене).

Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευχέρεια ανάλογα με τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές απαιτήσεις που τίθενται. Να εκφράζονται με ευχέρεια σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, επιλέγοντας τα κατάλληλα λεκτικά σχήματα και το κατάλληλο ύφος.

3. Κατανόηση γραπτού λόγου (четене с разбиране).

Να κατανοούν το περιεχόμενο κειμένων μεγάλης έκτασης και να κάνουν περίληψη των πληροφοριών, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται στις γραπτές πηγές.

4. Παραγωγή γραπτού λόγου (писане).

Να παράγουν ορθά δομημένο γραπτό λόγο ακόμη και για περίπλοκα θέματα, αποδεικνύοντας ότι έχουν την ικανότητα να διατυπώνουν πληροφορίες και απόψεις σωστά και να οργανώνουν σύνθετο, συνεκτικό λόγο.

 

επίπεδο γλωσσομάθειας Γ2

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Α1

3 δεξιότητες δια ζώσης γραπτή εξέταση.

Διάρκεια: 1:10

 

1 δεξιότητα εξ αποστάσεως προφορική εξέταση. Διάρκεια: 15 ανά υποψήφιο

 

Α1. 5 ασκήσεις επιλογής

Α2. 5 ασκήσεις συμπλήρωσης κενών

Α3. 5-6 ασκήσεις επιλογής

Διάρκεια: 20-22

Б1. 20 ασκήσεις συμπλήρωσης κενών

Б2. 12-15 ασκήσεις επιλογής

Б3. 5-10 ασκήσεις επιλογής

Διάρκεια 20

Β1. Δεδομένο θέμα 50 λέξεις

Β2. Περιγραφή 50 λέξεις

Β2. 1 Επιλογή από 3 θέματα 50 λέξεις

Διάρκεια 30

1. αυτοπαρουσίαση

2. μονόλογος

3. διάλογος

Διάρκεια: 15 ανά υποψήφιο

Α2

3 δεξιότητες δια ζώσης γραπτή εξέταση.

Διάρκεια: 1:40

 

1 δεξιότητα εξ αποστάσεως προφορική εξέταση. Διάρκεια: 15 ανά υποψήφιο

 

Α1. 5 ασκήσεις επιλογής

Α2. 5 ασκήσεις συμπλήρωσης κενών

Α3. 5-6 ασκήσεις επιλογής

Διάρκεια: 20-22

Б1. 20 ασκήσεις συμπλήρωσης κενών

Б2. 12-15 ασκήσεις επιλογής

Б3. 5-10 ασκήσεις επιλογής

Διάρκεια 30

Β1. Δεδομένο θέμα 50 λέξεις

Β2. Περιγραφή 100 λέξεις

Β2. 1 Επιλογή από 3 θέματα 150 λέξεις

Διάρκεια 40

1. αυτοπαρουσίαση

2. μονόλογος

3. διάλογος

Διάρκεια: 15 ανά υποψήφιο

Β1

3 δεξιότητες δια ζώσης γραπτή εξέταση.

Διάρκεια: 2:20

 

1 δεξιότητα εξ αποστάσεως προφορική εξέταση. Διάρκεια: 15 ανά υποψήφιο

 

Α1. 5 ασκήσεις κατανόησης/επιλογής

Α2. 3-5 ασκήσεις συμπλήρωσης κενών

Α3. 5-6 ασκήσεις επιλογής

Διάρκεια 30

Б1. 10 ασκήσεις επιλογής

Б2. 12-15 ασκήσεις επιλογής

Б3. 5-10 ασκήσεις επιλογής

Διάρκεια 40

Β1. Παραγωγή σε δεδομένα θέματα 120 λέξεις

Β2. Περιγραφή 100 λέξεις

Β2. 1 επιλογή από 3 θέματα 150 λέξεις

Διάρκεια 60

1. αυτοπαρουσίαση

2. μονόλογος

3. διάλογος

Διάρκεια: 15 ανά υποψήφιο

Β2

3 δεξιότητες δια ζώσης γραπτή εξέταση.

Διάρκεια: 2:50

 

1 δεξιότητα εξ αποστάσεως προφορική εξέταση. Διάρκεια: 15 ανά υποψήφιο

 

Α1. 5 ασκήσεις κατανόησης/συμπλήρωσης κενών

Α2. 3-5 ασκήσεις συμπλήρωσης κενών

Α3. 5-6 ασκήσεις επιλογής

Διάρκεια 30

Б1. 10 ασκήσεις επιλογής

Б2. 12-15 ασκήσεις επιλογής

Б3. 5-10 ασκήσεις επιλογής

Διάρκεια 60

Β1. Παραγωγή σε δεδομένα θέματα 200 λέξεις

Β2. Ανάπτυξη 100 λέξεις

Β2. Ανάπτυξη 150 λέξεις

Διάρκεια 60

1. αυτοπαρουσίαση

2. μονόλογος

3. διάλογος

Διάρκεια: 15 ανά υποψήφιο

Γ1

3 δεξιότητες δια ζώσης γραπτή εξέταση.

Διάρκεια: 3:20

 

1 δεξιότητα εξ αποστάσεως προφορική εξέταση. Διάρκεια: 15 ανά υποψήφιο.

 

Α1. 10 ασκήσεις επιλογής

Α2. 5 ασκήσεις συμπλήρωσης κενών

Α3. 8-10 ασκήσεις σωστό/λάθος

Διάρκεια 30

Б1. 10 ασκήσεις επιλογής

Б2. 12-15 ασκήσεις επιλογής

Б3. 5-10 ασκήσεις επιλογής

Διάρκεια 60

Β1. Ανάπτυξης 200 λέξεις

Β2. Δεδομένα θέματα 200 Λέξεις

Β2. Ελεύθερη ανάπτυξη 300 λέξεις

Διάρκεια 90

1. αυτοπαρουσίαση

2. μονόλογος

3. διάλογος

Διάρκεια: 15 ανά υποψήφιο

Γ2

3 δεξιότητες δια ζώσης γραπτή εξέταση.

Διάρκεια: 3:10

 

1 δεξιότητα εξ αποστάσεως προφορική εξέταση. Διάρκεια: 15 ανά υποψήφιο.

 

Α1. 10 ασκήσεις επιλογής

Α2. 5 ασκήσεις συμπλήρωσης κενών

Α3. 8-10 σωστό/λάθος

Διάρκεια 30

Б1. 10 ασκήσεις επιλογής

Б2. 6-10 ασκήσεις επιλογής

Б3. 5-10 ασκήσεις επιλογής

Διάρκεια 60

Β1. Ελεύθερη ανάπτυξη 200 λέξεις

Β2. Δεδομένα θέματα 200 λέξεις

Β2. ανάπτυξης 300 λέξεις

Διάρκεια 1:30

1. αυτοπαρουσίαση

2. μονόλογος

3. διάλογος

Διάρκεια: 15 ανά υποψήφιο

 

 
 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:
www.all.bg
www.dir.bg

www.start.bg

www.government.bg

 
 

Ιστοσελίδες ιστορίας, τέχνης και πολιτισμού:
www.balcanica.org
www.cl.bas.bg

www.liternet.bg

www.bnr.bg

www.pbas.com

www.cult.bg

 
 

Ιστοσελίδες γλώσσας και λογοτεχνίας:
www.easybulgarian.com
www.slovo.bg

www.liternet.bg

Πανεπιστήμια και Βιβλιοθήκες:
www.uni-sofia.bg
www.uni-vt.bg

www.nbu.bg

www.ibl.bas.bg

 
 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

  


Σχολή

Πιστοποιήσεις

Δραστηριότητες

Εκδόσεις

Σύλλογος


Αλβανικά

Αραβικά

Βουλγαρικά

 

Πιστοποίηση

Επίπεδο Α1

Επίπεδο Α2

Επίπεδο B1

Επίπεδο B2

Επίπεδο Γ1

Επίπεδο Γ2

 

Ελληνικά

Πολωνικά

Ρουμανικά

Ρωσικά

Σερβικά

Τουρκικά

Τσέχικα

Κινέζικα