Αρχική ΙΜΧΑ           ΠεριγραφήΣύνεδροιΠεριλήψειςΠρόγραμμαΧορηγοίΕπικοινωνία 

Thessaloniki - Greece
29 July - 26 August 2018


Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών & Ρωσικής
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 


Για τη μεταφορά των ενδιαφερομένων στο χώρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου θα διατεθούν λεωφορεία. Αναχώρηση από το ABC στις 8:15